reklama

Encyklopedie

Javor mléč / Acer platanoides L.

Javor mléč/Acer platanoides L. - detail Foto: Javor mléč/Acer platanoides L. - detailFoto: Jindřich Votýpka

Je to velice často používaný druh ve veřejné zeleni, parcích či zahradách.

Existují četné kultivary, které se liší vzrůstem, barvou a stavbou listů.

Pěstování:

Javor mléč snáší polostín, ale vyžaduje bohaté a čerstvě vlhké půdy.

Javor mléč/Acer platanoides L. Foto: Jindřich Votýpka

Javor mléč/Acer platanoides L., Foto: Jindřich Votýpka

Javor mléč/Acer platanoides L. - detail Foto: Jindřich Votýpka

Javor mléč/Acer platanoides L. - detail, Foto: Jindřich Votýpka

reklama