reklama

Encyklopedie

Kosatec / Iris

Kosatec/Iris iberica "Paradoxa" Foto: Kosatec/Iris iberica "Paradoxa"Foto: Jindřich Votýpka

Kosatce jsou známé a oblíbené rostliny našich zahrad. Vytváří malé až středně veliké vytrvalé byliny s plazivými oddenky, často rozvětvenými nebo hlízovitými či s cibulemi. Listy mají kosatce mečovité, ploché.

Čeleď Iridaceae – kosatcovité

Botanické druhy jsou rozšířené v celém severním a mírném pásmu. Odborná literatura uvádí asi 300 druhů kosatců a tisíce barevných a tvarově rozmanitých kultivarů.

Společným znakem celého rodu je zvláštní stavba květu, který má 6 okvětních plátků, z nichž tři vnitřní jsou postaveny vzhůru a tři vnější ohnuté dolů a mají tak zvané kartáčky.

Pěstování:

Botanici dělí kosatce přibližně do osmi skupin a ty dále do jednotlivých sekcí.

Z praktického hlediska je důležité členění na kosatce cibulovité a oddenkové. Rostliny vyrůstající z cibulí seženete spíše u pěstitelů cibulovin, kdežto druhy tvořící oddenky jsou k dostání mezi trvalkami.

I v nárocích na stanoviště se jednotlivé druhy kosatců liší. Některé rostliny potřebují suchou, vápenitou půdu. Jiné zase více vody, a proto rostou na březích potoků nebo bažinaté půdě.

Většina kosatců potřebuje teplou a slunnou polohu s propustnou půdou.

Velkokvěté odrůdy můžete přihnojit plným hnojivem, ale dejte pozor na přehnojení dusíkem.

Na vlhkém a studeném stanovišti, jsou – li kořeny zakryté jinými rostlinami, trpí kosatce různými, zejména houbovými chorobami.

Kosatec/Iris dalifordiae Foto: Jindřich Votýpka

Kosatec/Iris dalifordiae, Foto: Jindřich Votýpka

Množení:

Kosatce od poloviny léta prodělávají určitou dobu klidu. Právě v této době, od konce července do poloviny září, je můžete nejlépe množit. Větší trsy rozdělte na menší a znovu nasázejte do dobře zpracované půdy.

Použití:

Použití kosatců je všestranné. Hodí se do velkých i malých zahrad, do záhonů a drobné druhy se dobře hodí do skalek.

Kosatce se dobře hodí i k řezu. Květní lodyhy řežte ve stadiu poupěte, těsně před rozvinutím květu. Poupata vám pak krásně rozkvetou. Často můžete vidět převážení rozkvetlých kosatců. Výsledkem jsou pak pomačkané květy, které nevypadají dobře a také dlouho ve váze nevydrží.

Iris ze skupiny Germanica

Jsou to mnohonásobní kříženci s velkými květy v mnoha barvách a jejich odstínech, rostoucími po několika na květní lodyze. Kvetou již časně v červnu.

Vyžadují sušší, trochu vápenitou půdu. Zejména v zimě nemá být půda mokrá. Patří mezi oddenkové kosatce.

Kosatec/Iris germanica Foto: Jindřich Votýpka

Kosatec/Iris germanica, Foto: Jindřich Votýpka

Kosatec/Iris germanica - detail Foto: Jindřich Votýpka

Kosatec/Iris germanica - detail, Foto: Jindřich Votýpka

Iris ze skupiny Hollandica

Tyto kosatce vznikly křížením v Nizozemí. Patří mezi kosatce cibulovité a jsou známé především jako řezané květiny, které se pěstují ve skleníku celoročně. Známé jsou zejména modré kultivary se spodními květními plátky se žlutými proužky. 

Iris pseudacorus

Je to oddenkový kosatec rostoucí u nás v přírodě na březích rybníků a jiných vodních nádrží. Dorůstá výšky 60 – 100 centimetrů. Vydrží i na sušším místě, ale potom dorůstá menších rozměrů. Kvete v květnu až červnu. Po odkvětu tvoří velké zelené semeníky s oranžovými semeny. Při vysazení do nádoby je jeho růst slabší, ale nemůže se příliš rozrůstat.

Další druhy

Z dalších druhů se pěstuje například ještě kosatec trávovitý Iris graminea - nízký, oddenkový kosatec bez kartáčku, kvetoucí v červnu, nebo Iris japonica oddenkový kosatec kvetoucí koncem jara a začátkem léta, který má modré nebo bílé květy.

reklama