reklama

Encyklopedie

Reo / Rhoeo spathecea

Reo/Rhoeo spathacea sitara - detail Foto: Reo/Rhoeo spathacea sitara - detailFoto: Jindřich Votýpka

Odborná literatura uvádí pouze jediný druh Rhoeo spathacea. Mimo uvedeného kultivaru "Sitara" se pěstuje často kultivar "Vittata", který má žlutě pruhované listy.

Původ: Mexiko

Pěstování:

Pěstuje se podobně jako rod Tradescantia (voděnka).

Vyhovuje mu vlhčí místo.

Rheo roste velmi rychle, ale starší rostliny nejsou příliš vzhledné.

Množení:

Množí se vrcholovými řízky nebo odnožemi.

Reo/Rheo spathacea sitara Foto: Jindřich Votýpka

Reo/Rhoeo spathacea "Sitara", Foto: Jindřich Votýpka

reklama