reklama

Encyklopedie

Třídění odpadu

Na plasty, sklo a papír vyhraďte v domácnosti zvláštní nádoby Foto: Na plasty, sklo a papír vyhraďte v domácnosti zvláštní nádobyFoto: thinkstock.com

Dvě třetiny Čechů už třídí. A co vy?

Třídění odpadu v domácnosti je jedna ze známek, která svědčí o našem šetrném přístupu k přírodě. Konkrétně se jedná o oddělené shromažďování jednotlivých druhů drobného odpadu (papír, sklo, plasty, kartony, bioodpad…) a jeho následné odnášení do těch správných kontejnerů. Tříděním dáváme šanci k dalšímu zpracování a využití odpadků a zároveň přispíváme ke snižování množství vyprodukovaného směsného odpadu, který končí na skládkách.

 

Tipy na to, jak správně a jednoduše třídit odpad, najdete zde.

reklama