4 / 12 - Dobčické rybníčky oplývají romatikou. | Zdroj: dobcickerybnicky.cz