reklama

Dnes je Smrtná neděle. Vynáší se smrt a lidé vítají jaro

Lenka Valjentová
29. března 2020
Do Velikonoc zbývají už jen dva týdny. Je tu pátá postní neděle, které se lidově říká Smrtná, Smrtelná nebo taky Černá. Letos vychází na 21. března. Má sice poněkud temný název, ale je plná veselí, radosti a naděje. Z vesnic a měst se vynáší smrt, která je symbolem zimy, nemocí, dlouhých nocí a všeho, co lidem škodí. Tím definitivně končí zima, začíná jaro a probouzí se nový život. Připomeňme si lidové tradice, zvyky a pověry, které ctili a dodržovali na
reklama

Starý slovanský zvyk vynášení smrti (Smrtky, Morany, Moreny, Mořeny, Mařeny či Smrtholky)a vítání jara sahá do předkřesťanských pohanských dob, je to jeden zvůbec nejstarších lidových obřadů u nás. Slavil se vden jarní rovnodennosti, ale postupem času se přesunul na jednu z postních nedělí – nejčastěji se návrat jara slavil během páté Smrtné, někde už čtvrtou Družební, jinde zase až šestou Květnou.

Lidový obyčej vynášení smrti byl trnem voku církvi, protože měl jednoznačně pohanské rysy, a tak ho pranýřovala a odsuzovala. Snad proto se nikdy asi nepokusila včlenit ho do duchovního života, jak to udělala to vmnoha případech jiné lidové zábavy. Měl ale hluboké tradice a byl tak oblíbený, že i když neodpovídá žádnému církevnímu svátku, přežil do současnosti.

Vhlavní roli smrt

Starodávný zvyk vynášenísmrti coby symbolu smutné zimy a vítání veselého jara se mnohde udržuje dodnes. Samotný průběh obřadu se lišil a liší podle regionu i konkrétní vesnice. Princip však zůstává všude stejný – hlavní roli vněm hraje figurína smrti, kterou vytvářejí většinou děvčata ze slámy, někde starých větví, jinde roští a staré uschlé trávy apod. Pak ji obléknou do starých obnošených šatů a kolem krku dají náhrdelník zvaječných skořápek a/nebo prázdných hlemýždích ulit. Používá se vše neživé a nepotřebné. Figurína smrti se původně dělala ve skutečné velikosti lidské postavy. V některých krajích se nasadila na tyč, jinde ji nosili na rukou.

Smrt vynášeli jen mladí

Sfigurínou smrti pak obcházela děvčata, někde všechna mládež a děti, vesnici, koledovala, zpívala a nakonec vynesla za ves. Ačkoliv byl tento zvyk velkou událostí pro všechny, do přípravy a vynášení smrti se zapojovali výhradně mladí lidé a děti. Dospělí pouze přihlíželi a bavili se. Podle moravské pověry se musí obřadu z každého domu ve vsi zúčastnit alespoň jeden chlapec, v opačném případě v tomto domě někdo do roka zemře.

Jak se zbavit smrti

Když mládež vynesla smrt zvesnice, tak se jí museli nějak zbavit. Nejčastěji ji hodili do tekoucí vody (řeky nebo potoka), která ji odnesla pryč. Kde tekoucí voda nebyla, tak ji shodili ze skály, spálili nebo zahrabali do země, kdysi ji prý i kamenovali.

Kdo uteče, vyhraje

Jakmile byla smrt zdohledu, všichni se rychle rozeběhli zpět domů, protože podle jedné zpověr ten, kdo po zničení smrti přijde do vsi poslední, do roka zemře. Zpět od potoka se proto nevracel spořádaný průvod, ale každý běžel doslova o život.

Barevné líto přináší jaro a léto

Svynášením smrti se mnohde prolínalo chození slítem, i když je to zvyk mnohem mladší. Většinou se odbývalo jeden den, někde až na Květnou neděli. Líto, lítečko, létečko či máječek jsou živé vrbové proutky či vršky mladých smrčků ozdobené barevnými (obvykle zelenými a červenými) vyfouklými vajíčky, papírovými holubičkami, ptáčky ztěsta, papírovými řetězy, mašlemi a pentlemi, odstřižky látek a malou panenkou na vršku, která symbolizovala plodnost. Někde se vyrábělo přímo na místě, kde byla vyhozena smrt, jinde už předem. Barevné líto symbolizovalo pravý opak smrti – nový život, příchod jara a naději.

Slítem po vynesení smrtky zejména dívky obcházely vesnice, u každého domu říkankami a písničkami oznamovaly, že zima je definitivně pryč a za to dostalynějakou dobrotu a zvykoledovaných dárků pak uspořádaly hostinu pro veškerou mládež.

Říkadla a obřadní písně

Smrt plave po vodě nové líto k nám jde s červenými vejci žlutými mazanci.

Přišlo jaro do vsi, kde jsi, zimo, kde jsi? Byla zima mezi náma a včil už je za horama. Hu, hu, hu, jaro už je tu!

Mohlo by vás ještězajímat:

Sílejte článek
Zobrazit komentáře ke článku
reklama