reklama

Je svátek Mláďátek. V den vraždění neviňátek matky šlehaly své děti, aby byly zdravé a šťastné

Lenka Valjentová
28. prosince 2020
Svátek Mláďátek nebo také Neviňátek (28. prosince) je vánoční svátek, na který jsme dnes už skoro úplně zapomněli. Připomíná vyvraždění nevinných chlapců krutým králem Herodesem v Betlémě po narození Ježíše Krista, které zmiňuje ve svém evangeliu svatý Matouš. Mláďátka, jak se lidově svátku říkalo, byl provázený řadou zvyků a pověr, které se většinou týkaly dětí, věštilo se převážně podle počasí. Znáte je?
reklama

Svátek Mláďátek či Neviňátek připomíná hrůznou událost, kterou zmiňuje Matouš ve svém evangeliu. Krutý judský král Herodes Veliký dal povraždit všechny betlémské chlapce do dvou let poté, co se dozvěděl o narození Ježíše, budoucího židovského krále s obrovskou mocí, který by ho mohl připravit o trůn. Doufal, že mezi nimi zemře i malý Mesiáš, ale Josef s Marií ho stačili před masakrem zachránit útěkem do Egypta. Církev tyto děti, jejichž počet se během doby dramaticky zvyšoval (od 140 přes 4444 až po 144 000) pokládá za mučedníky, a proto jim věnovala vlastní svátek.

Mláďátkav lidových tradicích

Svátek Mláďátekči Neviňátek byl provázený řadou lidových zvyků a pověr, většinou se týkaly dětí. Ten den se například nesmělo prát prádlo, protože by se symbolickypralo a máchalo v nevinné krvi zavražděných batolat, což by přineslo do domu neštěstí a smrt.

Někde matky ráno symbolicky vyšlehaly své děti čerstvě uříznutou větvičkou (nejlépe ovocných stromů), aby byly po celý rok zdravé a šťastné.

O českých lidových tradicích, zvycích a svátcích se více dozvíte v našem speciálu

Na Mláďtka se věštilo převážně podle počasí. Když během dne pršelo, tradovalo se, že děti dostanou osypky (tehdy smrtelné spalničky), jinde byla mlha nebo chumelenice předzvěstí neštěstí a nevyléčitelných chorob.

  • Na Mláďátka když prší, osýpají se děti.
  • Prší-li na Mláďátka, budou mříti děti.
  • Když se na Mláďátka chumelí ráno, mřou toho roku děti, když v poledne, mřou lidé středních let a když večer, mřou starci.
  • Je-li na Mláďátka mlha, mladí lidé budou mřít.

Hrůzovládce Herodes vradění neviňátek

Herodes Veliký, známý také jakoHerodes I. Ukrutný(asi 73 př. n. l. až 4 př. n. l.), byl krutý judský král, který se v touze po udržení moci se dopustil mnohých zrůdností. Bez milosti nechal zavraždit své nepřátele aneváhal poslat na onen svět ani své syny. V evangeliu podle Matouše se zmiňuje, že se chtěl Herodes Veliký zbavit Mesiáše, atak nechal zabít všechny betlémské chlapce, kteří odpovídali věku malého Ježíše. O této události však žádné jiné písemné historické prameny nejsou.

Hrůzovládce Herodes byl sice pravděpodobně psychicky nemocný šílenec posedlý mocí, který za splněním svých cílů šel přes mrtvoly, ale vyvraždění betlémských chlapců nejspíš na svědomí nemá. Možná tato legenda souvisí s tím, že Herodes právě vdobě, kdy se měl Ježíš Kristus narodil, nechal zabít své dva syny. Později nechal ještě zabít svého dalšího syna zprvního manželství. Kromě nich padla jeho paranoidnímu strachu, že přijde o trůn, za oběť i jeho manželka a několik dalších příbuzných.

O vánočních svátcích by vás ještě zajímat:

Sílejte článek
Zobrazit komentáře ke článku
reklama