Trvalky

Trvalky kvetoucí na jaře: čemeřice, hlaváček, Iberka, kamzičník, kosatec, prvosenka, pupkovec, sasanka, upolín, violka

Trvalky kvetoucí začátkem léta: čechrava, denivka, dlužicha, chrpa, kamzičník, kopretina, kosatec, krásnoočko, kuklík, len, mydlice, orlíček, pivoňka, pryšec, rozrazil, srdcovka, záplevák, zvonek

Trvalky kvetoucí v plném létě: bělotrn, čechrava, denivka, oměj, ostrožka stračka, plamenka, pupalka, rozchodník, rudbekie, záplevák, zavinutka, zlatobýl

Trvalky kvetoucí na podzim: astra podzimní, chryzantéma, plamenka, rudbekie, záplevák zlatobýl