Bydlení

30. června 2016 06:00

Markéta Zídková

Hradečtí architekti získali za citlivou rekonstrukci Bílé věže cenu Grand Prix architektů

Bílá věž v Hradci Králové nabízí mimo klasických prohlídek i noční prohlídky, svítání na Bílé věži nebo zvonění na zvon Augustin.

Když mezi lety 1574 a 1581 Bílá věž na západním okraji Velkého náměstí v Hradci Králové vyrůstala, tehdejší architekti možná ani nedoufali, že by mohla stát i o více než 450 let později. Dnes se ale tato goticko-renesanční stavba těší z rok nového „kabátu“, za který získala i prestižní cenu Grand Prix architektů za rok 2016. Rekonstrukce 72 metrů vysoké věže vyšla na necelých 53 milionů korun a autorem a zároveň vítězem ceněné architektonické soutěže je ateliér architekti chmelík & partneři.

„Základní koncept našeho řešení vychází z potřeby celkové rekonstrukce stavby a prolínání jednotlivých stavebních celků v čase a prostoru. Bílá věž dostala úplně nový kabát a velké překvapení vás čeká i uvnitř. Návštěvy rozhodně nebudete litovat,“ zve k prohlídce Bílé věže autor projektu Ing. arch. Jaromír Chmelík.

Věž, která dříve sloužila jako zvonice, prošla během historie celou řadou oprav. Snad největší rekonstrukční práce probíhaly v poslední čtvrtině 20. století, kdy ale zásahy ovlivnily statiku věže. Dalším problémem byla nevhodná přístavba pokladny věže. Poté, co při čistění povrchů došlo k narušení historických materiálů, vznikl impuls ke kompletní rekonstrukci objektu. Základní koncept řešení vycházel z celkové potřeby rekonstrukce stavby, doplněný snahou vnést nový život do kulturní památky a o princip prolínání jednotlivých stavebních celků v čase a prostoru.

Do vyčištěného historického prostoru věže byl po odstranění všech nežádoucích a nehodnotných konstrukcí vložen nový současný prvek interiéru – schodiště, podesty, výstavní a interaktivní prvky s výukovými a zábavnými programy. Novinkou jsou posuvná spodní ramena schodišť ve zvonovém patře. Do před rekonstrukcí zcela nepřístupné místnosti nad vstupem kaple sv. Klimenta bylo umístěno umělecké dílo – artefakt – unikátní 3,8 m vysoký skleněný model Bílé věže v měřítku 1 : 20. Model zachycuje Bílou věž v prolnutí s předpokládanou podobou původní gotické kaple, z níž věž vyrůstá.

„Památka samotná získala znovu svůj původní vzhled a sama o sobě se opět stala dominantní kulturní památkou v Hradci Králové. Moderní přístavbou sloužící k pohodlnému odbavení návštěvníků a multimediálními technologiemi získala věž obrovskou přidanou hodnotu pro využití v cestovním ruchu. Z rekonstrukce jsem naprosto nadšen, ostatně jako její návštěvníci,“ říká s úsměvem provozovatel Bílé věže Miroslav Franc.

Rekonstrukci Bílé věže neměl na starosti pouze ateliér architekti chmelík & partneři, ale citlivě s nimi spolupracoval i vedoucí odboru památkové péče Ing. arch. Jan Falta. „Při hodnocení úspěšné obnovy Bílé věže nelze zapomenout na iniciativní přístup zhotovitele stavby, s kterým mohl památkář i architekt dosáhnout naplnění stavby. Obnova Bílé věže je díky skloubení historického i nového unikátní a v Českých zemích nemá obdoby,“ má radost Falta.

Všechny prvky, které se do rekonstrukce promítly, ocenila porota soutěže. „Jedná se o mimořádně zdařilou opravu exteriéru a interiéru věže, při které byl zvolen mimořádně šetrný restaurátorský postup. Podařilo se tak vytvořit dokonalou symbiózu historické věže s moderní přístavbou pokladny. Realizace rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové působí impozantně a kvalitou všech provedených prací dokonale. Kvalifikace, erudice, houževnatost a trpělivost jsou nepochybně vlastnostmi autora projektu, který se celou svou osobností do předmětné rekonstrukce doslova obtiskl,“ pochválila ateliér architekti chmelík & partneři mezinárodní odborná porota.

Bílá věž je pro veřejnost otevřena každý den včetně víkendu od 9 do 18 hodin. Mimo klasických prohlídek se můžete zúčastnit i nočních prohlídek, svítání na Bílé věži nebo zvonění na zvon Augustin.

(web)

Mohlo by vás zajímat:

Sdílejte článek
Štítky Hradec Králové rekonstrukce architekt ateliér Grand Prix Bílá věž Velké náměstí Bílá věž (Hradec Králové)

Přečtěte si také