návrat zpět

Vyhledávání

Co hledáte?
Smazat

Jízda králů i čištění studánek. Začínají letnice a svatodušní svátky

Lenka Odstrčilová , Aktualizováno: 20.05.2021
Jízda králů ve Vlčnově
Autor: www.jizdakralu.cz Jízda králů ve Vlčnově
Čas letnic původně trval osm dní, postupně byl zkrácen na Boží hod svatodušní a následující Svatodušní pondělí. V křesťanském pojetí jsou svatodušní svátky vyvrcholením Velikonoc, v lidovém oslavou vrcholícího jara, přírody a první sklizně. Dnes už letnice moc v povědomí nejsou, za socialismu soudruzi zrušili volné svatodušní pondělí, a tak i lidové oslavy a obyčeje pomalu mizely. Ale třeba tradice čištění pramenů a otvírání studánek, královniček nebo jízdy králů, které k letnicím vždycky patřily, někde přežily a znovu se obnovily. Pojďme si připomenout některé staré letnicové zvyky a hry i proč se vlastně svatodušní svátky slaví.

reklama

Stejně jako data většiny ostatních pohyblivých svátků, tak i datum letnic závisí na datu Velikonoc. Svatodušní svátky přichází sedm týdnů po Velikonocích a slaví se dva dny – v neděli (Svatodušní neděle) a v pondělí (Svatodušní pondělí).

V neděli se slaví seslání Ducha svatého (letos 23. května), tedy událost, kdy apoštolové získali svou duchovní sílu šířit nové učení. Ježíšovi učedníci se sešli v den oslav letnic a přemýšleli, co dál bez Ježíše. Domem se najednou prohnal silný vítr a oni hned věděli, jak mají lidem vyprávět o Ježíši Kristu a jeho oběti. V podobě ohnivých jazyků do nich sestoupil Duch svatý a oni začali mluvit cizími jazyky, aby mohli všude na světě šířit Ježíšovo učení.

Osvícení Duchem svatým poprvé křesťané slavili ve 3. století a tato slavnost se stala po Vánocích a Velikonocích třetím nejvýznamnějším svátkem, protože završuje Ježíšovu pouť. Proto jsou svatodušní svátky pokládány za vyvrcholení velikonoční doby. Latinský název Letnic Pentecost znamená padesátý den velikonočních oslav. 

Letnice: svatodušní neděli se slaví seslání Ducha svatého, tedy událost, kdy apoštolové získali svou duchovní sílu šířit Ježíšovo učení
Autor: istock.com Letnice: svatodušní neděli se slaví seslání Ducha svatého, tedy událost, kdy apoštolové získali svou duchovní sílu šířit Ježíšovo učení

Jak se slavily svatodušní svátky doma

  • Církevní oslavy končily slavnostní mší v kostele bohatě zdobeném zelenými ratolestmi a květinami, zejména rozkvétajícími červenými růžemi, a proto se mnohde letnicím říkalo lidově rozálie.
  • S bohatou květinovou výzdobou se o svatodušních svátcích nešetřilo ani v domácnostech. Už v sobotu se všude uklízelo a smýčilo, lidé zdobili své domy květinami a čerstvou zelení, dávali březové a bukové větvičky do váz, aby se na nich mohl usadit Duch svatý, který k nim přiletí v podobě holubičky.
  • Zelené větvičky měly domu přinést štěstí, ochránit dům a dobytek před zlými silami. Pokud větvičky ve vodě uvadly či uschly do svátku Božího těla (deset dnů po svatodušní neděli), měl v tomto roce někdo z rodiny zemřít.
  • V neděli po mši se vařil slavnostní oběd a odpoledne se konaly taneční zábavy. Na svatodušní svátky se pekly koláče, koblihy a buchty, tradiční byly kosmatice, obalené květy černého bezu nebo akátu smažené na sádle nebo na másle.
Letnice: církevní oslavy končily slavnostní mší v kostele bohatě zdobeném zelenými ratolestmi a květinami, zejména rozkvétajícími červenými růžemi, a proto se mnohde letnicím říkalo lidově rozálie
Autor: istock.com Letnice: církevní oslavy končily slavnostní mší v kostele bohatě zdobeném zelenými ratolestmi a květinami, zejména rozkvétajícími červenými růžemi, a proto se mnohde letnicím říkalo lidově rozálie

Veselé svatodušní pondělí

Zatímco neděle měla ráz především oslav církevních, pondělí dominovaly nejrůznější lidové obyčeje. Rozšířené byly tzv. královské hry. Mládež se převlékla za krále, královnu a jejich družinu, obchůzkám dívek se říkalo královničky či králky, ale mnohem slavnější a honosnější jsou jízdy králů.

O českých lidových tradicích, zvycích, pověrách a svátcích se více dozvíte zde:

Letnicových zvyků a tradic je ale mnohem víc, ovšem k oslavám neodmyslitelně patřily hlavně hodokvasy, zpěv a tanec. „Kronikář Kosmas popisuje, jak český kníže Břetislav vyháněl ze země čarodějníky, věštce a hadače pohanské, zakazoval vesničanům nosit o letnicích ke studánkám dárky, zabíjet zvířata a obětovat je zlým duchům. I z dalších století se dochovaly stížnosti církve proti bujarým oslavám s hostinami, tancem a zpěvem,“ uvádí ve své knize Český lidový a církevní rok Alena Vondrušková. Pojďme si některé připomenout.

Letnice: otvírání studánek patřilo v dobách, kdy ještě všude nebyly vodovody, k pravidelným každoročním rituálům.
Autor: istock.com Letnice: otvírání studánek patřilo v dobách, kdy ještě všude nebyly vodovody, k pravidelným každoročním rituálům.

Čistění pramenů a otvírání studánek

Kult vody s uctíváním pramenů a studánek je prastarý, neboť na dostatku vody byla závislá úroda, možnost napojit dobytek a vůbec přežít. Proto naši předkové prováděli obřady, v nichž se spojovaly rituály související s čištěním přírodních pramenů a magickým přivoláváním deště. V době sucha se konala procesí, lidé prosili o déšť a přinášeli oběti, nejčastěji v podobě chleba a vína.

Otvírání studánek patřilo v dobách, kdy ještě všude nebyly vodovody, k pravidelným každoročním rituálům. S jarním čištěním pramenů byl spojený tradiční obřad, který vykonávaly pouze mladé nevinné dívky – panny, neboť se věřilo, že právě dívčí čistota má očistnou moc. Do každé studánky ve vsi a okolí vložily na chvíli dřevěný křížek a potom vyčistily vodu od napadaného listí a bláta. Na vyčištěný pramen či studnu jako znamení čistoty položily zelený věneček s květinami a bylinami. Někde házely do vody drobečky pečiva, jako pozůstatek dávných obětin. Pak jedno z děvčat ostatní oblékly za královnu a společně chodily po vsi dům od domu a za vyčištění studní dostávaly od hospodářů odměnu.

Letnice: obchůzky královniček patřily ke starobylým letnicovým obyčejům
Autor: www.skanzenkourim.cz Letnice: obchůzky královniček patřily ke starobylým letnicovým obyčejům

Královničky

Obchůzky královniček patřily ke starobylým letnicovým obyčejům, dlouhou tradici mají hlavně na Moravě. Zřejmě se vyvinuly z průvodů dívek ke studánkám. Skupina děvčat představuje královnu a její družinu, všechna jsou svátečně oblečená a ozdobená květinami a pentlemi, obcházejí dům od domu s písněmi o tom, jak královna hledá krále. S sebou nosily košík na dary pro královnu, z nichž pak uspořádaly oslavu. Jinde chodily na svatodušní pondělí dívky s králkou, to byla ta nejmenší z nich, kterou mezi sebou skrývaly. Někde chodil s královnou i král, což bylo děvče s korunou a dřevěným mečem. Variant královniček je hodně, liší se počtem dívek a různým rozdělením rolí, textem koled i rekvizitami – baldachýny, májkami, zelenými větvičkami.

Letnice: o svatodušní neděli se konaly obchůzky hraničních kamenů na pozemcích
Autor: pixabay.com Letnice: o svatodušní neděli se konaly obchůzky hraničních kamenů na pozemcích

Kontrola hraničních kamenů

Staré obřadní obchůzky pro zajištění dobré úrody a zahnání zlých sil, hromů a blesků, krupobití, bouřek, požárů a povodní bývaly na venkově obvyklé v různých termínech, ty letnicové patřily k nejrozšířenějším. V svatodušní neděli se konaly hromadné obchůzky hraničních kamenů. Kdysi se v jejich rámci dokonce řešily sousedské spory o hranice pozemků, odorání brázdy či posunutím hraničního – mezního kamene. Protože neexistovaly katastrální úřady a mapy, kontrolovaly se, případně opravovaly a vesničané si tak připomínali, kde přesně končí či začínají jejich polnosti. Pro lepší zapamatování se u mezních kamenů modlili, děti u nich dostávaly výprask, aby si dobře zapamatovaly, kde leží a kde jsou hranice jejich pozemku.

Dožínky

Jak se slavily dožínky? Pletly se věnce z obilí a pekly všelijaké dobroty

Co a jak dělat při letní bouřce podle starých lidových tradic, pověr a rituálů

Jak se naši předci chránili před bouřkou? Pomoct měli pavouci, chleba i sekyra

Jízdy králů

Jízdy králů jsou dnes oblíbeným folklorním divadlem, které však s původními jízdami mají málo společného. Slavnost se dřív konala na letnice o svatodušním pondělí, ale roku 1953 se přesunula na svatodušní neděli a později se místo pohyblivého termínu zvolilo pevné datum, koná se každý rok poslední neděli v květnu. Slavnosti svobodných mužů spojené s voděním, honěním či stínáním krále se dřív odehrávaly na mnoha místech, dnes se zvyk udržuje hlavně na Slovácku a na Hané.

Minimálně dvousetletou tradici má ta nejznámější jízda králů ve Vlčnově. Jízdy králů jsou zapsané na seznam Mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva UNESCO. V čele průvodu jedou na koních praporečník a vyvolávači, za nimi král ochraňovaný pobočníky s tasenými šavlemi, průvod uzavírají další vyvolávači a výběrčí. Král i pobočníci jsou oblečeni v dívčích krojích. Král, chlapec ve věku 10 až 12 let, má tvář zahalenou pentlemi a v ústech svírá bílou růži jako symbol nevinnosti, vznešenosti a mlčenlivosti. Celá družina si svého krále střeží a jezdci vtipnými vyvolávkami poukazují na dobu a vlastnosti obyvatel a žádají přihlížející diváky o dar či finanční příspěvek pro krále.

Letnice: jízdy králů jsou zapsané na seznam Mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva UNESCO
Autor: www.jizdakralu.cz Letnice: jízdy králů jsou zapsané na seznam Mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva UNESCO

Střílení ku ptáku ve městě

Tahle městská zábava, velmi oblíbená v pohusitských Čechách, se k nám dostala z Německa. Jednalo se o soutěž ostrostřelců v sestřelení ptáka kuší, později puškou, upevněného na dlouhou dřevěnou tyč. Kdo sestřelil ptáka (původně živého, později dřevěného) jako první, stal se ptačím králem a mohl nosit jako odznak stříbrného ptáka na řetězu.

„Doklady o pořádání soutěží existují od 15. století z Prahy, Plzně, Hradce Králové, Kutné Hory a mnoha dalších měst. Z dobových dokladů vyplývá, že střelci tyto soutěže považovali za cvičení pro případ války a často zvali k účasti i vyhlášené střelce z jiných měst. Církev tento zvyk pokládala za urážku Ducha svatého, zpodobňovaného většinou jako holubice. Ještě více však různí mravokárci kritizovali lidové zábavy, konané při těchto příležitostech. Poddaní se sice vlastních závodů účastnit nemohli, ale zato si užívali her, popíjení, sázek na vítěze i rvaček,“ říká Alena Vondrušková.

Mohlo by vás taky zajímat:

Velký pátek a Bílá sobota. Velikonoce jsou pro křesťany nejdůležitějším svátkem

Velký pátek a Bílá sobota. Velikonoce jsou pro křesťany největším svátkem v roce

Narodil se Kristus pán, veselme se

Krátká historie Vánoc: Co se za nimi vlastně skrývá

Svatojánská noc

Svatojánská noc: Nechte se očarovat vůní léta, magií bylin a kouzlem lásky

Veselé Velikonoce: Lidové tradice a zvyky si můžeme užít i dnes

Veselé Velikonoce: Lidové tradice a zvyky si můžeme užít i dnes


 

reklama

Článek je zařazen v: letnice , svatodušní svátky , jízda králů Vlčnov , jízdy králů , královničky , čistění pramenů , otvírání studánek , střílení ku ptáku , kontrila hranic pozemků , seslání Ducha svatého

reklama

Přečtěte si také