Zahrada

24. května 2023 07:10

Simona Sedláčková

Jak chránit květiny před listokazem zahradním? Krásný brouk dokáže pěkně uškodit

Zelenomodrý brouk s hnědočervenými krovkami, listokaz zahradní, patří mezi hojně rozšířený hmyz. Dokáže škodit na listech, květech, a dokonce i na kořenech rostlin. Už několik let za sebou se jich v zahradách objevuje nebývalé množství.

Listokaz zahradní (Phyllopertha horticollaL.)

Na první pohled roztomilý brouček, dlouhý asi 8–12 mm, s kovově zeleným štítkem a hnědočervenými krovkami se v zahradách objevuje pravidelně každý rok během května až července. Bohužel i když je to brouk na první pohled krásný, jeho působení na rostliny nám velkou radost nedělá. Dokáže škodit dospělý brouk i jeho larvy.

Listokaz nejvíce škodí růžím, jabloním, hrušním, třešním, ostružinám, lískám a vinné révě. Vykusuje listy i plody. Vzhledem k letošnímu velkému výskytu se dají očekávat značné škody. Začátkem léta kladou samice listokazů vajíčka do půdy. Z vajíček se vylíhnou larvy (ponravy). Ponravy listokazů zase žijí na kořenech obilnin, travin a jetele, které okusují a mohou způsobit až úhyn rostliny. Bohužel se občas pustí i do kořenů jahodníků. Ponravy v zemi přezimují, na jaře se zakuklí a z kukly vyleze dospělec, brouk.

Listokaze zahradního si zahrádkáři občas pletou s mnohem větším chroustem. Vyskytuje se v celé Evropě i v Asii, až po Mongolsko.

Jak si poradit s listokazem na zahradě

Pokud není listokaz příliš přemnožen, dokážou jeho populaci účinně korigovat ptáci a žádný lidský zásah není nutný.

Při přemnožení larev listokazů v trávníku můžete použít biologickou ochranu a nasadit parazitická háďátka (přípravky na této bázi jsou k dispozici pod označením PlantaCur® Nemagreen®). Parazitická háďátka však napadají jen larvy listokaze zahradního, proto je před aplikací nutné přesné určení škůdce. Působení larev v trávníku poznáte podle nepravidelného odumírání rostlin. Háďátka se aplikují na jaře, je nutná teplota půdy alespoň 12 °C. Pro rostliny a živočichy jsou háďátka absolutně neškodná.

Ponravy listokazů v půdě můžete také celkem úspěšně hubit kainitem (draselné hnojivo s hořčíkem) a dusíkatým amonným vápnem.

V případě přemnožení dospělých brouků můžete použít insekticidy k tomu určené. Počítejte ale s tím, že pravidelné postřiky brouky pouze odpuzují, nehubí je. Pokud se chemickým přípravkům chcete vyhnout, můžete brouky jednoduše ručně sbírat. Doporučuje se sbírat je brzy ráno, protože bývají přes noc na listech a pupenech rostlin zkřehlí. Stačí postavit nádobu pod větev, zatřást s větví a brouky pak můžete dát sezobat slepicím.

Zdroj: https://www.biolib.cz/cz/taxon/id8108/; https://portal.nature.cz/publik_syst/nd_nalez-public.php?idTaxon=8065


Přečtěte si také