Encyklopedie

17. ledna 2015 22:11

Jana Brass

Aerogel

Jedna z nejlehčích doposud známých pevných hmot. Nazývá se též „zmrzlý kouř“.

Je jen třikrát těžší než vzduch (pěnový polystyren je minimálně třikrát těžší než aerogel) , má vynikající tepelně-izolační vlastnosti, vysokou tepelnou odolnost (tavící teplota je 1200 ºC) a značnou pevnost – snese zatížení odpovídající 2000násobku vlastní hmotnosti. Je čirý s namodralým nádechem. Základní surovinou pro výrobu je většinou oxid křemičitý nebo sloučeniny uhlíku či jiných prvků. Většinu objemu – 99.98% – tvoří vzduch, zbytek potom uvedené pevné látky. Princip výroby je známý už od 30. let minulého století. Spočívá ve vysušení gelu pevné látky (tj. rozpuštěné látky ve vodě), nebo přesněji v nahrazení vody vzduchem.

Praktické využití aerogelu však omezuje skutečnost, že ponořením do vody se opět promění v gel. Vlastnosti aerogelu se však dají upravit legováním a impregnací, takže kromě využití ve vesmírném programu se s ním v současnosti můžeme setkat jako s přísadou do stavebních izolačních hmot, zahušťovadlem ve speciálních tepelně-izolačních nátěrových hmotách, díky velkému vnitřnímu povrchu se využívá jako pohlcovač chemických látek a podobně.

Sdílejte článek

Přečtěte si také