Encyklopedie

17. ledna 2015 22:15

Jana Brass

Aerosol

Rozptýlené drobné částečky (o velikosti od 1 nm do cca. 10 mikronů) pevných látek nebo kapalin ve vzduchu se nazývají aerosol.

Jedná se tedy o „neviditelné“ částečky (okem jsme schopni rozlišit částici o velikosti asi 50 mikronů, tedy 0,05 mm). Pokud se jich však shlukne velké množství, můžeme vidět mrak nebo dým. Některé aerosoly jsou přirozenou součástí atmosféry a podílí se na atmosférických dějích (např. vznik srážek), jiné vznikají jako důsledek lidské činnosti např. při spalování a jsou důvodem znečištění atmosféry především v průmyslových oblastech. V městském ovzduší je průměrně 10 000 000 částic v jednom litru vzduchu, zatímco např. ve stejném množství cigaretového kouře jich je 5 000 000 000 000. Některé aerosoly však vytváříme zcela záměrně pomocí rozprašovačů pro rovnoměrné nanášení nátěrových hmot, čistících prostředků a podobně. Význam mají i v lékařství, kde se využívají k přímé aplikaci léků na horní i dolní dýchací cesty.

Průmyslové aerosoly však našemu zdraví rozhodně neprospívají, naopak, mohou být velmi škodlivé. Při vdechování se totiž dostávají do plic a to tím hlouběji, čím jsou částice aerosolu menší. Nanočástice se touto cestou mohou dostat až do krevního oběhu. Škodí jednak svou přítomností, jednak tím, že mohou být nositeli toxických látek. Část z nich opět vydechneme, ale některé zůstávají v plicích. Z tohoto pohledu jsou nejnebezpečnější částice o velikosti 1 až 2 mikrony. Ty se v plicích usazují a mohou způsobit vážná onemocnění.

Sdílejte článek
Štítky částice plíce

Přečtěte si také