Encyklopedie

17. ledna 2015 22:06

Jana Brass

Akumulátor

V obecném významu je akumulátor jakékoliv zařízení pro uchování energie.

Nejčastěji však tento výraz používáme pro označení zařízení pro uchování elektrické energie založeném na elektrochemickém principu. Po vybití, tedy po vyčerpání uložené energie, můžeme akumulátor opět nabít a obnovit tak jeho funkci, a to opakovaně.

Existuje mnoho typů těchto akumulátorů, lišících se jak principem, tak použitím. Nejpočetnější skupiny zřejmě tvoří startovací akumulátory pro automobily (nesprávně nazývané autobaterie) a napájecí akumulátory pro mobilní telefony, přenosné počítače a fotoaparáty.

Základními parametry elektrochemických akumulátorů jsou jmenovité napětí, kapacita a maximální vybíjecí proud. Zatímco jmenovité napětí závisí na konstrukci akumulátoru, kapacita a max. proud jsou určeny velikostí elektrod a potažmo velikostí celého akumulátoru. Nestačí-li jmenovité napětí pro napájení toho kterého obvodu, zapojuje se několik článků akumulátoru do série a tím se vytvoří akumulátorová baterie. Např. startovací akumulátor v osobním automobilu je tvořen šesti články o jmenovitém napětí 2 Volty, celkové napětí je tedy 12 V. Kapacita akumulátoruse udává v ampérhodinách (Ah) nebo miliampérhodinách (mAh) a určuje, jak velký proud je plně nabitý akumulátor schopen dodávat po dobu jedné hodiny. Jedná se však pouze o teoretický údaj, kapacita závisí na mnoha vnějších vlivech, mimo jiné i na rychlosti vybíjení.

Sdílejte článek

Přečtěte si také