Encyklopedie

2. června 2014 23:06

Iva Kropáčková

Buk lesní / Fagus sylvatica

Roste hojně od pahorkatin do hor, vytváří významná společenstva – bučiny.

Popis:

Koruna je mohutná, pravidelného vejčitého tvaru.

Kmen je štíhlý, pokrytý tenkou hladkou borkou bělošedé barvy, někdy s mírným namodralým nádechem.

Pupeny jsou úzce kuželovité a pichlavě zašpičatělé, červenohnědé a pokryté brvitými šupinami.

Listy jsou řapíkaté, velmi mírně nepravidelně laločnaté (téměř celokrajné), široce vejčité, zašpičatělé, lysé, jen při kraji brvité.

Kvete v dubnu a květnu. Samčí květy rostou ve vztyčených svazečcích, samičí po dvou na konci letorostů.

Plody jsou bukvice – trojboké nažky pokryté měkkými ostny. Plody jsou jedlé, avšak ve velkém množství mírně toxické, díky svému obsahu tříslovin.

Má vysoce ceněné středně tvrdé a snadno štípatelné dřevo hnědé až narůžovělé barvy.

Buk lesní/Fagus sylvatica, Foto: Jindřich Votýpka

Buk lesní/Fagus sylvatica, Foto: Jindřich Votýpka

Sdílejte článek
Štítky buk lesní

Přečtěte si také