reklama

Javor mléč / Acer platanoides L.

iva.kropackova
2. června 2014
Je to velice často používaný druh ve veřejné zeleni, parcích či zahradách.
reklama

Existují četné kultivary, které se liší vzrůstem, barvou a stavbou listů.

Pěstování:

Javor mléč snáší polostín, ale vyžaduje bohaté a čerstvě vlhké půdy.

Javor mléč/Acer platanoides L., Foto: Jindřich Votýpka

Javor mléč/Acer platanoides L. - detail, Foto: Jindřich Votýpka

Sílejte článek
Štítky: javor mléč
reklama