Encyklopedie

2. června 2014 23:56

Iva Kropáčková

Lípa srdčitá / Tilia cordata

Též lípa malolistá. Je původní v Evropě, roste na území od východní až po západní Sibiř a na Kavkaze. Vyskytuje se prakticky po celém území České republiky, v horách nad 900 m n. m. však většinou zcela chybí.

Roste hojně v listnatých a smíšených lesích od nížin do nižších horských poloh.

Je typickou příměsí dubohabřin (sv. Carpinion), suťových lesů (sv. Tilio-Acerion), lipových bučin (Tilio cordatae-Fagetum) a v některých typech sušších variantách tvrdých luhů (podsv. Ulmenion).

V přirozeném stavu však tvoří jen příměs v těchto lesích.

Monokultury lípy malolisté jsou zpravidla uměle založeny. Často se vysazuje v parcích a stromořadích.

Lípa srdčitá/Tilia cordata, Foto: Jindřich Votýpka

Lípa srdčitá/Tilia cordata - detail, Foto: Jindřich Votýpka

Sdílejte článek
Štítky Evropa Sibiř Česko Kavkaz lípa malolistá

Přečtěte si také