reklama

Špaleta

bras
23. ledna 2015
Čeština tento výraz převzala z italského spalletta – okenní výklenek.
reklama

Špaleta je postranní a vrchní plocha okenního nebo dveřního otvoru. V souvislosti se špaletou se můžeme setkat i s výrazem ostění (svislá plocha špalety), nadpraží (rovný horní díl), případně klenba. Spodní plocha otvoru se nazývá parapet.

Špalety se používaly u staveb se silnějšími zdmi, někdy může být jejich líc vůči líci zdi šikmý tak, aby se do místností dostalo více světla. V tom případě hovoříme o špaletách rozevřených. Špaletové okno je okno s vnějšími a vnitřními křídly, mezi nimiž je dřevěné ostění a prostor, kde naše babičky s oblibou pěstovaly muškáty.

Ve starých domech, hradech nebo zámcích s opravdu silnými zdmi bývaly okenní špalety velice hluboké. Vzniklo tak světlé zákoutí se stolkem a lavicemi připevněnými na špaletových zdech, kde se vykonávaly převážně ženské ruční práce.

Sílejte článek
reklama