Encyklopedie

17. října 2014 12:29

Jana Brass

Třídění odpadu

Dvě třetiny Čechů už třídí. A co vy?

Třídění odpadu vdomácnosti je jedna ze známek, která svědčí o našem šetrném přístupu kpřírodě. Konkrétně se jedná o oddělené shromažďování jednotlivých druhů drobného odpadu (papír, sklo, plasty, kartony, bioodpad…) a jeho následné odnášení do těch správných kontejnerů. Tříděním dáváme šanci kdalšímu zpracování a využití odpadků a zároveň přispíváme ke snižování množství vyprodukovaného směsného odpadu, který končí na skládkách.

Tipy na to, jak správně a jednoduše třídit odpad, najdete zde.

Sdílejte článek
Štítky odpad

Přečtěte si také