Tradice a svátky

26. února 2020 10:27

Markéta Zídková

Dnes je Popeleční středa. Budete držet půst?

Popeleční středou začíná období 40denního půstu před Velikonocemi, který moderní doba přetavila v jarní detox.

Ať už jste věřící, nebo ne, asi víte, že jaro, respektive dobu před Velikonocemi měli naši předkové spojenou s odepíráním si pozemských radostí a s postním obdobím. Mělo to své náboženské vysvětlení, ale i praktický základ: na sklonku zimy a začátkem jara docházely zásoby potravin, slabší jedinci mnohdy zemřeli kvůli nedostatečné výživě. Všichni lidé svorně vyhlíželi jaro a první rostliny a mláďata, která by se dala sníst.

Proč držet půst dnes?

V dnešní společnosti hojnosti a nadbytku i tak mnozí z nás využívají toto období k očistě organismu, odepírají si alkohol, kávu, černý a zelený čaj, přejdou na stravu pouze rostlinného původu nebo několik dní nejedí a pijí pouze vodu. Zkrátka a dobře máme v sobě zafixováno, že jaro je začátkem nového života a pro ten bychom se měli očistit a nastartovat.

Pro věřící křesťany je začátkem tohoto období Popeleční středa, která nemá přesné datum, ale odpočítává se od Velikonoc. Nastává 46 dní před Velikonocemi. Původně startovalo postní období 6. neděli před Velikonocemi, ale někdy v 6.–7. století byla zavedena Popeleční středa proto, že se v neděli křesťané postit nemuseli. Vlastní půst tak trvá 40 dní.

Pro křesťana platí na Popeleční středu přísný půst, tedy zákaz masa, a jen jednou za den se může najíst dosyta. Samozřejmě malé děti, staří a nemocní to tak přísné nemají, dodržují zákaz masa, ale mohou se najíst dosyta vícekrát denně. Půst není jen újma od masa, ale prostě si máme odpustit něco, co máme rádi. Člověk, který nemusí maso, ale miluje sladké, se asi moc postit nebude, když si dá k obědu palačinky.

Popelec

Na Popeleční středu můžete na ulici potkat lidi s šedivým flekem na čele, to je popelec neboli symbol kříže, který se věřícím uděluje v kostele. Tento rituál věřícím připomíná, že každodenní starosti, touhy a problémy jsou vlastně jen pomíjivou pěnou dní, stejně tak honba za slávou či bohatstvím a úspěchem. Kněz dělá věřícím kříž na čelo z popela a přitom říká: „Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš“ a druhému za ním stojícím v řadě: „Čiň pokání a věř evangeliu.“ A tak to střídá dokola.

Z čeho se získává popel?

Na jihu se pálí olivové a palmové ratolesti, u nás ve střední Evropě pak větvičky jívy, kterým se říká kočičky. Jejich popel pak kněží používají, když udílejí popelec. Kočičky se vždy světí v kostele na Květnou neděli (poslední neděle před Velikonocemi), křesťané je mají rok doma, pak se další rok spálí. Letos se tedy bude udílet popelec z kočiček vysvěcených v roce 2019.

Ono není marné vědět, z čeho vyrostl svět, ve kterém žijeme.

(mar)

Sdílejte článek

Přečtěte si také