Encyklopedie

19. ledna 2015 08:40

Jana Brass

Alternátor

Točivý stroj, který vyrábí elektřinu nebo, řečeno přesněji, přeměňuje mechanickou energii na elektrickou.

Někdy se též nazývá elektrický generátor. Když roztočíme rotor, tedy hřídel alternátoru, na kterém je umístěn magnet, bude se na vinutí cívek umístěných na statoru indukovat střídavé napětí, jehož velikost a frekvence bude úměrná otáčkám. Alternátory mohou mít různou velikost – výkon od několika wattů až po stovky miliónů wattů, a různou konstrukci. Základní rozdělení je na pomaloběžné, používané ve vodních elektrárnách, a rychloběžné, používané v elektrárnách tepelných, elektrocentrálách i jinde. Zřejmě nejvíce je rychloběžných alternátorů s výkonem okolo 500 W, používaných jako zdroj elektrické energie v automobilech, kde zajišťují napájení palubní sítě a dobíjení akumulátoru. V tomto případě jsou zpravidla doplněny vestavěným usměrňovačem a regulátorem napětí.

Sdílejte článek
Štítky magnet generátor rotor elektrický generátor hřídel

Přečtěte si také