Encyklopedie

10. června 2014 23:16

Iva Kropáčková

Kalina / Viburnum

Kalina je rod rostlin patřící do čeledi pižmovkovité (Adoxaceae).

Viburnum carlesii (kalina karlesiova)

Je to druh pomalu rostoucích kvetoucích keřů z čeledi Adoxaceae (dříve Caprifoliaceae), nativní do Koreje a Japonska.

Popis:

Dva metry vysoký a široký, již od země hustý listnatý keř s oválnými listy, které mají v mládí měděnou barvu.

Tvoří se na něm kulaté shluky červených poupat, které silně voní. V pozdním jaře vykvetou světle růžové květy.

Plody jsou nejdříve červené, později zčernají.

Viburnum opulus L. (kalina obecná)

Popis:

Keř s plochými nebo kulovitými vrcholíky bílých, nazelenalých nebo narůžovělých květů.

Roste u nás ve vlhkých křovinách a listnatých lesích a často se také pěstuje jako okrasný keř, zejména ve formě s kulovitými květenstvími sterilních květů.

Viburnum rhytidophyllum (kalina vrásčitolistá)

Popis:

Stálezelený keř s velkými tuhými listy, pocházející z Číny. Je pěstována jako okrasná dřevina.

Pěstování:

Tento druh vyžaduje polostinné chráněné stanoviště, v našich podmínkách je však poměrně odolná.

Množení:

Množí se podobně jako jiné stálezelené kaliny polovyzrálými letními řízky, sbíranými v srpnu a září.

Pro výsev je třeba sklidit plody před plnou zralostí a ihned vysít, jinak je nutno semena stratifikovat.

Semenáčky vzcházejí v červenci až srpnu. Často se kříží s jinými druhy kalin.

Text: Jindřich Votýpka


Přečtěte si také