návrat zpět

Vyhledávání

Co hledáte?
Smazat

Pátrání po „osiřelých“ nemovitostech. Nepatří náhodou vám? Uvnitř REPORTÁŽ!

iva.kropackova , Vydáno: 26.03.2014
Opuštěný dům
Autor: thinkstock.com Opuštěný dům
Téměr 92 000 nemovitostí nezná svého současného majitele.

reklama

Dlouhá desetiletí leží tyto nemovitosti ladem. Jedná se většinou o pozemky, ale najdou se mezi nimi i budovy, jak rodinné domy, tak třeba garáže. Úřady teď chtějí všechno změnit. Hledají dědice, kohokoliv z potomků lidí, kteří jsou jako poslední uvedeni v údajích o vlastnictví v dokumentech Katastrálního úřadu. Pokud se to úředníkům nepodaří do deseti let, nemovitosti propadnou státu.

Ptáte se: Může být to pole naše?

Za každou z těchto nemovitostí může být zajímavá historie. Proč je opuštěná? Proč se o ni nikdo nestará? Možná patří některá z nich právě vám. Co když byl jeden ze 150 tisíc lidí, kteří v seznamech v kolonce „vlastník“ figurují, právě váš dědeček? Možné to je, zvláště v případě, pokud někdo z vašich předků emigroval nebo byl za války v koncentračním táboře a už se domů nevrátil.

Rozsáhlý seznam všech nemovitostí, rozdělený podle krajů, je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).  „Kdokoliv si tak může velmi snadno ověřit, jestli jeho rodina nevlastnila v minulosti nějaké nemovitosti, o něž poté z různých důvodů přišla a další generace o nich nemají ponětí,“ uvedl generální ředitel ÚZSVM Miloslav Vaněk. Úřad před pár dny spolu se seznamy vydal oznámení, kterým žádá Čechy, aby vzali situaci do svých rukou a pokusili se udělat v opuštěných nemovitostech jasno a pořádek.

Podívejte se na reportáž Daniely Klívarové. Zajímavé informace a rady vám v příspěvku prozradí také Daniela Šustrová, vedoucí kanceláře Katastrálního úřadu v Praze a Robert Hurt, mluvčí ÚZSVM.

Byl dosažen limit pro přehrávání

Litujeme, ale na vašem účtu je přehráváno příliš mnoho videí zároveň. Pokud chcete pokračovat v přehrávání na tomto zařízení, prosím, ukončete přehrávání na jiných zařízeních. Více o limitech přehrávání videí na účtech s předplatným najdete na adrese https://ipri.ma/faqbr

Zprávy - Seznamy majetku lidí

Nový zákon

Neznámí vlastníci nemovitostí se hledají na základě nového katastrálního zákona. Ten začal platit letos v lednu a jeho cílem je také odstranit chyby v katastru nemovitostí. Za chyby přitom prý mohou vlastníci pozemků – mnohdy ale ne právě vlastní vinou. Vlastníky proto bude zároveň hledat i stát. V některých případech se mu to již povedlo.

Osiřelé nemovitosti v číslech: 192 000 neznámých vlastníků; 91 800 nemovitostí; z toho 88 000 pozemků, 3 800 staveb. Celková rozloha pozemků: 22 547 hektarů.

Více se dozvíte od mluvčího ÚZSVM Roberta Hurta, kterého jsme ještě požádali o zodpovězení několika otázek. Poradí vám, co udělat, abyste zjistili, jestli máte právě vy na některou z nemovitostí nárok, a jak se zachovat, pokud zjistíte, že nárok skutečně máte...

Na začátek, jak je možné, že stát nezná vlastníky těchto nemovitostí? Kde se stala chyba? 

Každý nedohledaný vlastnický vztah představuje chybu v evidenci nemovitostí. Nejčastější zdroje těchto chyb leží v období let 1948–1989, respektive až do roku 1992, kdy začal platit nový katastrální zákon a kdy byl založen současný katastr nemovitostí. V padesátých letech totiž byla povinnost evidence vlastnictví nemovitostí ve veřejném registru na určitou dobu úplně zrušena. Po několika letech se však stav bez evidence nemovitostí ukázal jako neudržitelný, a tak byla zavedena nová evidence, která je však pro současné potřeby nedostačující (byly to tzv. zjednodušené evidence, zavedené hlavně s cílem registrovat uživatele půdy a způsob hospodaření).

Velmi častý je také případ, že neproběhl potřebný právní postup, který by jinak k platnému vlastnickému vztahu vedl. Jedná se o případy, kdy například zemřela osoba, která byla vlastníkem nemovitostí, avšak ty se nestaly předmětem dědictví, což se při neexistenci centrální evidence stávalo poměrně často – pozůstalí o nich nevěděli a nedozvěděl se to ani dědický soud. Když se pak taková nemovitost „objeví“ jako někdejší nevypořádané dědictví, je třeba podat podnět k soudu na dodatečné projednání dědictví. Nemalou část nemovitostí s neznámým vlastníkem tvoří nevypořádaná dědictví po osobách, které během výše uvedeného období emigrovaly do zahraničí.

Chyby v evidenci nemovitostí nejdou na vrub katastru nemovitostí, protože uvést do souladu údaje v katastru nemovitostí je ze zákona povinností vlastníka. Katastr může z vlastního podnětu odstraňovat pouze zjevné chyby v zápisech, které objeví, ale věcné nesprávnosti, kam spadá i problém „neznámých vlastníků“, mohou být napraveny pouze na podnět oprávněné osoby, v tomto případě vlastníka, který své vlastnictví katastrálnímu úřadu doloží zákonem předepsaným způsobem.

Proč stát potřebuje znát vlastníky nemovitostí?

Především je v zájmu všech občanů, aby veřejné seznamy, k nimž patří i katastr nemovitostí a v něm uvedené údaje, odpovídaly skutečnosti. A dále proto, že s vlastnictvím nemovitostí jsou spojeny povinnosti, například placení daně z nemovitosti a další.

Existuje nějaký přesný návod, podle kterého mají lidé postupovat, pokud chtějí vědět, jestli nemovitost ze seznamu patří jejich rodině? Kde mají začít?

Na webu ÚZSVM je dostupný seznam položek s neznámými vlastníky. Seznam vyhotovil Český úřad zeměměřický a katastrální a předal ho ÚZSVM. Pokud zde zájemci příbuznou osobu naleznou, je poté rozhodující, zda tato osoba žije či již zemřela.

V případě, že jde o osobu žijící, je na ní, aby se s veškerými možnými doklady o svém vlastnictví obrátila na katastrální úřad, a tak uvedla zápis v katastru nemovitostí do souladu se skutečným stavem. Pokud půjde o osobu již nežijící, je třeba dohledat výsledky dědického řízení (u soudu podle posledního trvalého bydliště zemřelého) a podle toho postupovat dál.

Potřebné doklady je dále možné najít v archivech (pozemkové knihy atd.), obecní úřady (matriky atd.). Je-li třeba hledat v archivech, je vhodné se spojit s někým, kdo se v archivních dokumentech vyzná, nebo se minimálně poradit v příslušném archivu, jak postupovat a jak hledat.

Pokud se lidem nepodaří dohledat některé důležité listiny, nemají pak na nemovitost nárok?

Pokud katastrální úřad neuzná předložené listiny za dostatečné, anebo pokud takové listiny vůbec nejsou k dispozici, lze se obrátit na soud s žalobou na určení vlastnictví. Protože půjde zpravidla o složité případy, přičemž důkazní břemeno leží na osobě, která návrh podává, doporučujeme k podání žaloby si vzít advokáta.

V případě, že někdo prokáže nárok na nemovitost, co ho čeká dál? S čím musí počítat?

Pokud bude nemovitost v katastru nemovitostí zapsána na jméno konkrétní osoby, stává se tato vlastníkem se všemi právy a povinnostmi. 

Proč by vlastně měli lidé zjišťovat, jestli některé nemovitosti jsou právě jejich rodiny? Třeba o ně ani nemají zájem?

Uvést do souladu údaje v katastru nemovitostí se skutečným právním stavem je ze zákona povinností každého vlastníka nemovitosti. Pokud nedbají těchto povinností po dobu aspoň deseti let, podle příslušných ustanovení občanského zákoníku nastupuje právní domněnka opuštění nemovitosti a z ní plynoucí přechod nemovitosti do vlastnictví státu.

Potřebujete půjčit? Vyřiďte si zcela bezpečeně a zdarma úvěr. Vše z pohodlí domova.

 

Bytový dům

REPORTÁŽ: Hypotéka? Na nic nečekejte, úroky opět klesají!

Vyberte si správnou hypotéku

Degresivní splácení aneb Pohrajte si s hypotékou. Můžete ušetřit!

reklama

Článek je zařazen v: katastrální úřad , vlastníci , nemovitosti

reklama

Přečtěte si také