Jak na to

26. srpna 2014 01:00

Iva Kropáčková

Když to nejde jinak aneb Svatba v zastoupení

Vzít si někoho, aniž byste stáli po jeho boku, zní neuvěřitelně, ale z právního hlediska je to možné. Pro některé páry je to dokonce jediná možnost, jak vstoupit do manželství.

V dřívějších dobách to byla výsada zejména šlechty. Spojit dva rody stůj co stůj, tak brzy, jak jen to je možné. Kvůli majetku, kvůli moci, kvůli postavení. Dnes důvody snoubenců musejí být velmi vážné a důležité. Posuzuje je okresní úřad nadřízený obci a úřadu, pod kterým má být sňatek uzavřen. Ten také může takový sňatek povolit.

Krásná a odpočatá nevěsta. Akční slevy, až 85 % na drogerii, kosmetiku a masáže. Za „hubičku“ pořídíte i svatební cestu. ZDE!

Důvody? Nemoc, válka, pobyt v cizině

Někdy může být svatba v zastoupení jediné možné řešení životní situace, to když snoubenci nemohou být v den „D“ spolu. Mezi závažné důvody, kvůli kterým stojí při obřadu jeden z partnerů vedle někoho úplně jiného, patří například dlouhodobý pobyt jednoho ze snoubenců v zahraničí nebo vážné onemocnění, které dotyčnému nedovoluje se obřadu zúčastnit. Svatba v zastoupení může být jediným východiskem i tehdy, je-li jeden ze snoubenců svědkem v zásadní a vážné trestní či jiné soudní kauze a musí zůstat utajeno místo, kde se nachází. A může se to týkat třeba i vojáků. Takový příběh můžete vidět ve Svatbách v Benátkách. Mladý muž, voják, byl odvelen do válečné zóny a partnerka zůstala těhotná v nemocnici. A protože nechtěli, aby dítě vychovávala jako svobodná matka, nezbylo jim nic jiného, než naplánovat sňatek bez přítomnosti milovaného partnera, zato se zástupcem.

Podobné články

Kdo může zastoupit ženicha či nevěstu?

Zastoupit se dá pouze jeden ze snoubenců. Zástupce musí být stejného pohlaví jako snoubenec, kterého zastupuje. Musí mít písemnou, úředně ověřenou plnou moc, v níž je přesně uveden i druhý snoubenec, se kterým má být manželství uzavřeno. Místo ženicha či nevěsty se vedle toho druhého může postavit úřednicky řečeno pouze „zletilá fyzická osoba, která není zbavena způsobilosti k právním úkonům a jejíž způsobilost k právním úkonům není omezena“.

Klasický obřad – jen s někým jiným po boku

Svatební obřad probíhá stejně jako každý jiný. Předchází mu ale náročnější vyřizování na úřadech. Jeden ze snoubenců předloží u příslušného krajského úřadu, případně úřadu s rozšířenou působností Žádost o povolení uzavření manželství zástupcem. Spolu s ní dodá úředníkům běžné doklady, které jsou vyžadovány k uzavření manželství, a výše uvednou písemnou plnou moc. Ta obsahuje:

– úředně ověřený podpis zmocnitele (tedy nepřítomného snoubence či snoubenky)

– jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, rodná čísla a místo trvalého pobytu snoubenců a zástupce

– prohlášení o příjmení snoubenců a jejich společných dětí, v mužském a ženském tvaru

– prohlášení, že zmocniteli nejsou známy okolnosti vylučující uzavření manželství a že je mu znám zdravotní stav druhého snoubence a že zvážil úpravu budoucích majetkových vztahů, uspořádání budoucího bydlení a hmotné zajištění rodiny po uzavření manželství

– pokud žádá občan cízí země o povolení uzavření manželství zástupcem, musí předložit ještě potvrzení o tom, že bude manželství uzavřené zástupcem v jeho domovském státě uznáno za platné

Podobné články

Historické svatby v zastoupení

Svatbu v zastoupení měli například španělská královna Marie Anna před čtyřmi stoletími nebo Filip I. Burgundský ještě o další tři století zpátky. Ten si tehdy jako mladý chlapec bral "na dálku" ještě mladší dívku, sedmiletou Markétu. Tisíce kilometrů daleho od svého ženicha byla také například Marie de Guise, matka Marie Stuartovny. Díky sňatku v zastoupení v 16. století v Paříži se pak stala skotskou královnou.

Vše o svatbách a jejich plánování najdete na webu Navždy spolu.

Dále doporučujeme:

Prima Rádce je také na Facebooku. Najdete nás zde.

Sdílejte článek

Přečtěte si také