Zahrada

2. července 2015 04:49

Markéta Zídková

Solární sprchy mohou být zdrojem smrtelně nebezpečné legionelly! Jak se chránit?

Slunce s vodou v nevhodném prostředí dokážou vytvořit nebezpečnou kombinaci.

Slunce a voda mohou způsobit smrt, varují hygienici a lékaři před tzv. legionářskou nemocí! V létě se vyvarujte koupání ve sprchách se solárním ohřevem nebo dětských bazéncích. Ohroženy jsou hlavně malé děti, staří, lidé s oslabenou imunitou, ale i kuřáci.

Legionella pneumophylis (hovorově Legionella) je bakterie, která žije a množí se ve vodním prostředí při teplotě 20–45 °C a může u člověka způsobit zápal plic i smrt. K nákaze touto bakterií dochází běžným vdechnutím do plic člověka nebo požitím nakažené vody. Právě to se děje prostřednictvím mikro kapének při sprchování! Ideální podmínky pro množení nacházejí bakterie v umělohmotných sprchách a sprchových hadicích, zásobnících vody, ale i dětských bazéncích. Všude tam se usazují nečistoty, tzv. biofilm, který je pro Legionellu živnou půdou. K množení bakterií přitom v sluncem ohřáté vodě dochází už po 4 hodinách!

Co je to Legionella

Pod pojmem Legionella je myšleno 40 typů různých bakterií. Přibližně 20 z těchto bakterií je velmi nebezpečných. Legionella může u člověka vyvolat tzv. legionářskou nemoc – pojmenovanou po velké nákaze touto plicní nemocí mezi americkými legionáři během setkání veteránů v roce 1976. Má-li člověk oslabený imunitní systém (děti, staří a nemocní lidé, pooperační stav atd.), dojde po vniknutí bakterie Legionella do organismu k rychlému rozvoji zánětu plic, který může v 10–15 % končit i smrtí.

Tropická vedra nás chrání

Bezpečné jsou pouze opravdu horké dny, kdy se voda v solární nádrži nebo hadici ohřeje nad 60 °C, vysokou teplotu Legionella nesnáší. Bohužel takových dní je v Čechách velmi málo. Další možností desinfekce je zvýšené chlorování, UV záření nebo ionizace. To však u solárních sprch ani dětských bazénků není prakticky možné nebo vhodné. Nejbezpečnější je napojení venkovní sprchy přímo na vodovodní řad s teplou i studenou vodou. Bezpečné jsou také zahradní nerezové sprchy. Předpokládá se, že jen v Německu legionářskou nemocí každý rok onemocní okolo 20 000 osob, z nichž několik tisíc z důvodu nákazy umírá. (Zdroj: Robert Koch-Institut).

Vdechnutí Legionelly – cesta do plic

Bakterie Legionelly mohou být člověku smrtelně nebezpečné tehdy, když se kapénkami dostanou do plic pomocí tzv. aerosolů. Právě při sprchování vznikají jemné kapičky vody – tzv. aerosoly – které proniknou až do plic (jde o tzv. respirabilní areosoly). Tak se dostanou do našich plic také bakterie Legionelly ze sprchové hadice.

Legionella a prostředí

Ideálním prostředím pro Legionellu jsou pak nádrže a zahradní hadice z PVC, plastu nebo gumy, kde se usazuje tzv. biofilm

Legionella je poměrně náročná bakterie, která, aby přežila, potřebuje určité podmínky. Především horkost vody ovlivňuje, jak se Legionele daří. Ideální teplota vody je pro tuto bakterii 20–45°C. Při teplotách o více stupních Legionella již nepřežívá. Pokud je teplota nižší než 20 °C, bakterie se nerozmnožuje, ale může se ponořit do „spánku“, ve kterém přetrvá tak dlouho, než je teplota voda opět vyšší. Rozmnožovací perioda bakterie je 4 hodiny. Za čtyři hodiny se rozdělí na dvě nové bakterie. Znamená to, že pokud by v 1 ml byla 1 bakterie, po čtyřech hodinách tam budou bakterie dvě a po 72 hodinách tam bude již 262 144 bakterií.

Jak se před Legionellou chránit:

– napojte sprchu přímo na vodovodní řad (ať už teplovodní nebo pouze se studenou vodou)

– pokud přesto chcete solární sprchu, zvolte potrubí a díly, které nejsou náchylné k vytváření biofilmů a přehřátí (měď, nerez). Díly a systém z plastu PVC a gumy jsou živnou půdou pro Legionellu.

– zajistěte ohřev vody nad 60 °C na dostatečně dlouhou dobu (viz. tabulka níže) nebo jinou formu dezinfekce vody

– u sprchy napojené na hadici zajistěte vyprázdnění před jejím použitím (nechte odtéct min. 10–15 s)

– u solární sprchy vyprazdňujte zásobník s vodou každý den!

– každý měsíc pročistěte sprchu i systém chlorem

– vířivky nebo zahradní bazény jsou bezpečné právě díky pravidelné chlorizaci vody

Co dělat při zamoření Legionellou:

Pokud dojde k zamoření pitné vody Legionellou, je nutné provést dezinfekci. Z dezinfekčních metod je jednoznačně upřednostňována dezinfekce bez změny kvality vody, tedy dezinfekce vysokou teplotou.

1) Dezinfekce vysokou teplotou bez změny kvality vody:Teplota vody 60°C – doba dezifnekce 20 minTeplota vody 65°C – doba dezifnekce 10 min Teplota vody 70°C – doba dezifnekce 5 min

2) Dezinfekce se změnou kvality vody:ultrafialovým zářením chlorováním zvýšenou ionizací elektrolýzou

Jak poznat legionářskou nemoc

Legionářská nemoc způsobuje především infekci plic. Její benigní (lehká) forma je podobná chřipce a odezní bez léčby během 2 až 5 dnů, často dříve, než je nemoc rozpoznána. Těžká forma onemocnění Legionellou postihuje osoby se sníženou imunitou (silní kuřáci, lidé s chronickým plicním onemocněním, starší lidé, atd.). Inkubační doba probíhá od 2 do 18 dní. Počáteční symptomy připomínají chřipku, poté se objeví horečka (39,5 °C), pacient začíná pociťovat závratě a zakouší bolesti břicha (nevolnost, zvracení). Mohou nastat dvě závažné komplikace: selhání dýchacího systému a akutní selhání ledvin.

Další info: www.Legionella.cz

(web)

Mohlo by vás zajímat:


Přečtěte si také