Diskuze: Co byly přástky a proč je vrchnost a církev zakazovala? Byly veselé a ne moc mravné...