Bydlení

9. ledna 2017 16:00

Klára Beščecová

Chcete být kreativní? Neuklízejte si stůl

Je pro kreativní uvažování lepší chaos, nebo pevně stanovený řád? Na tuto otázku přinesli odpověď američtí vědci.

Zajímavé závěry vyplynuly ze studie, kterou před dvěma lety provedl tým vědeckých pracovníků pod vedením doktorky Kathleen Vohs z Minnesotské univerzity. Studie se mimo jiné zabývala vlivem nepořádku na míru lidské kreativity a prokázala, že lidé, kteří mají na svém pracovišti větší nepořádek, bývají nápaditější a tvořivější než ti, kdo udržují své pracovní prostředí v dokonalém pořádku.

Výsledky několika experimentů, které přinesl odborný časopis Psychological Science, dokazují, že určitá míra neuspořádanost a zmatku pozitivně ovlivňuje způsob, jímž lidé uvažují při řešení nejrůznějších problémů.

Nepořádek nutí k originalitě, řád značí velkorysost

Velmi jednoduše řečeno – čím většímu nepořádku ve svém pracovním prostředí musíme čelit, tím spíše se naše uvažování bude ubírat cestou neotřelých nápadů. Aspoň na to ukazují testy provedené na dvou skupinkách dobrovolníků, kteří byli vystavováni stejným úkolům (například vymyslet nové využití pro pingpongový míček). Jedna ze skupinek byla ovšem uzavřena v perfektně uklizené místnosti, druhá skupinka pracovala v místnosti, kde byl značný nepořádek.

Krom toho, že dobrovolníci z druhé skupinky prokázali větší inovativnost a kreativitu, studie také prokázala, že vystavování se neorganizovanému prostředí zvyšuje přizpůsobivost, vede k překonávání zažitých stereotypů a k volbě nových cest a možností.

Na druhou stranu je třeba dodat, že ani pořádku se neupírají jeho nezpochybnitelné přednosti. Lidé, kteří pracují v logicky zorganizovaném prostředí, jsou podle dřívějších výzkumů velkorysejší, dopouštějí se méně přestupků a častěji volí již ozkoušené metody a postupy.

Nepodceňte vliv prostředí

Na základě provedeného výzkumu proto Kathleen Vohs připomíná: „Každý člověk je na svém pracovišti, ve své domácnosti, v autě, nebo dokonce v prostředí internetu vystaven různým stupňům neorganizovanosti, a ať už nad tímto prostředím máme kontrolu, nebo nemáme, jsme-li tomuto prostředí vystaveni, pak je zřejmé, že nás také ovlivňuje.“

Nedávný výzkum tedy vědecky potvrzuje to, na co již v minulosti narážel Albert Einstein, když říkal: „Je-li nepořádek na stole odrazem nepořádku v mysli, co potom odráží prázdný stůl?“

A jak jste na tom vy? Udržujete svůj domov v perfektním pořádku, nebo se držíte dnes již prokázané teorie, že trocha nepořádku nikomu neuškodí?

Text: Klára Beščecová

Zdroj: American Psychological Association

Mohlo by vás zajímat:

Sdílejte článek
Štítky stůl výzkum Albert Einstein Minnesotská universita American Psychological Association

Přečtěte si také