Bydlení

26. října 2015 05:30

Klára Beščecová

Děti a elektronika: Pravidla, která dětem zachrání život!

Elektronikou jsme dnes v domácnosti doslova obklopeni. Přitom nám nemusí vždy pomáhat, ale pokud se používá špatným způsobem nebo se dostane do nepovolaných rukou, může způsobit pořádné trable. Naučte se několik pravidel a vysvětlete je svým dětem, abyste se vyhnuli zbytečným nepříjemnostem.

Podle Světové zdravotnické organizace by bylo možné díky lepší prevenci zabránit každý den až tisícovce zranění dětí po celém světě, která často končí i smrtelně. Mezi nejčastější příčiny zranění přitom patří věci, se kterými děti přicházejí denně do kontaktu. I přesto, že budete dětem svědomitě vštěpovat pravidla chování spojená selektřinou a spotřebiči, může jejich zvědavost často zvítězit. Děti prostě rády zkouší nové a někdy i nebezpečné věci. Proto se snažte sami dodržovat několik základních zásad.

Zajišťujte – Nepoužívané zásuvky by měly být vždy zajištěny nevodivými krytkami, například zplastu. Na trhu je jich kdispozici více, důležité je, aby vždy zcela zakryly zdířky vzásuvce a zabránily dítěti cokoliv do ní strčit.

Schovávejte – Pokud máte někde na stálo natažené prodlužovačky, veďte je za nábytkem, nebo využijte tzv. husí krk, který spojí více kabelů dohromady a skryje je před zraky dítěte. Nejbezpečnějším zajištěním elektroniky vkoupelně (fény, kulmy, holící strojky) je prostě využít uzamykatelné skříňky. Další možností je odnášet je po použití zkoupelny a ukládat je mimo dosah dětí.

Umísťujte vysoko – I když moderní interiérové trendy velí umísťovat elektroniku, jako DVD přehrávače apod., na nízký nábytek, smalými dětmi se tomu raději vyhněte. Čím výše zařízení umístíte, tím víc vklidu můžete být.

Sdětmi často opakujte základní pravidla. Zvolte například formu hry, kdy se jich můžete na jednotlivá pravidla ptát a ony budou za každou správně zodpovězenou otázku odměněny.

Zásady bezpečnosti:

 • Nikdy nestrkat prsty nebo jakékoliv předměty do elektrické zásuvky
 • Mikrovlnná trouba a toaster se nekamarádí skovovými předměty
 • Nikdy nepoužívat cokoliv skabelem nebo zásuvkou vblízkosti vody
 • Nikdy nevypojovat spotřebič ze zásuvky trhnutím za kabel
 • Nikdy se nepřibližovat krozvodnám a venkovnímu vedení elektrického proudu
 • Nikdy nešplhat na sloupy vysokého napětí
 • Nikdy nepouštět draka poblíž drátů elektrického vedení
 • Nepřibližovat se kpřetrženým nebo na zem spadlým drátům elektrického vedení
 • Nikdy nešplhat na stromy, které jsou vtěsné blízkosti elektrického vedení, ani se jich nedotýkat
 • Nikdy nesahat na transformátorové skříně svarovnými nápisy
 • Vždy se řídit všemi varovnými nápisy, které se týkají elektřiny a spotřebičů

Spotřebiče přitom nemusí být nebezpečné jen možností poranění elektrickým proudem. Mnohdy se může jednat také o nepříjemnosti způsobené jejich samotnou funkcí. Časté jsou popáleniny od žehličky. Tu by samozřejmě malé děti neměly vůbec používat a pro případ, že ji zapomeneme zapojenou, je dobré mít některý zmodelů, které se po určité době samy vypínají.

Nenápadné, ale důležité nebezpečí představují také drobná elektronická zařízení, která jsou napájena tzv. knoflíkovými a mincovými bateriemi (miniaturní ovladače, kalkulačky, hodinky, elektrické svíčky atd.). Čísla pro ČR nejsou kdispozici, ale vUSA skončí u lékaře po jejich spolknutí nebo vdechnutí každoročně až 2300 dětí. Zařízení stakovými bateriemi nikdy nepokládejte nadosah malých dětí.

První pomoc – buďte vždy připraveni!

Pokud si už ani nepamatujete, kdy jste naposledy absolvovali školení první pomoci a máte děti, je určitě načase osvěžit si znalosti. Například Český červený kříž provádí školení v první pomoci prostřednictvím svých Oblastních spolků. Školení jsou určena pro všechny věkové kategorie – od dětí v mateřských školách až po dospělé.

(web)

Mohlo by vás zajímat:


Přečtěte si také