Bydlení

25. listopadu 2016 14:13

Jana Brass

Češi versus Slováci: Kdo víc třídí odpad? A kdo se chová opravdu ekologicky?

Češi i Slováci se shodují na tom, že chtějí žít v harmonii s přírodou a chránit životní prostředí. Chovají se ale podle toho?

Životní prostředí a jeho ochrana patří k aktuálním tématům současnosti. Podíl těch, kteří tvrdí, že ochrana životního prostředí je pro ně důležitější než ekonomický růst, dokonce během posledních čtyř let stoupá.

Třídíme?

Ochrana životního prostředí je důležitou hodnotou pro 87 procent slovenských a 85 procent českých domácností. Většina dotázaných se dokonce shodla, že ochrana životního prostředí je pro ně důležitější než další ekonomický růst. Je proto vidět, že spojení s přírodou a žití v harmonii s přírodou je dnes důležitou hodnotou pro většinu spotřebitelů v České (73 procent) i Slovenské republice (75 procent).

Většina domácností na Slovensku, až 76 procent, uvedla, že třídí domácí odpad. Češi jsou na tom lépe – v České republice třídí odpad až 84 procent domácností.

Méně obalů je více

„Zjistili jsme, že přibližně třetina domácností tvrdí, že vědomě nakupuje více produktů, které méně zatěžují životní prostředí," říká ředitel GfK Consumer Panel Services pro Českou a Slovenskou republiku Ladislav Csenger. Jedna čtvrtina domácností v Čechách i na Slovensku záměrně kupuje výrobky s menším počtem obalů, čímž také šetří životní prostředí.

Na druhé straně za šetrné obaly produktů je ochotna si připlatit pouze necelá třetina (29 procent) slovenských domácností, v České republice je to dokonce jen čtvrtina domácností (26 procent). Vratné zálohované obaly však považuje za dobrý nápad 2/3 spotřebitelů na Slovensku a více než polovina českých spotřebitelů.

Pouze čtvrtina českých domácností by připlatila za šetrné obaly; foto: Thinkstockphotos

Kdo se chová opravdu ekologicky?

Environmentálně se více chovají jednotlivci nebo páry nad 40 let. Spojuje je to, že jsou ochotni více zaplatit za produkty, které jsou vyrobeny v souladu s přírodou. A dokonce je pro ně ochrana životního prostředí důležitější než hospodářský růst země. Na Slovensku jsou to většinou lidé žijící ve větších městech a na západním Slovensku, v Čechách spíše žijící na vesnicích a v malých městech ve středních Čechách a na střední Moravě. Jejich podíl je však stále nízký, tvoří necelou pětinu domácností v Čechách i na Slovensku.

(ap)

Údaje pocházejí z GfK Consumer Panel Services, který pravidelně sleduje nákupy v 2000 českých a v 1500 slovenských domácnostech.

Mohlo by vás zajímat:


Přečtěte si také