Jak na to

14. července 2014 01:00

Iva Kropáčková

Manželský slib před Bohem: Náležitosti církevního sňatku

Snoubenci v České republice mohou uzavřít sňatek buď civilní, nebo církevní. Obě varianty jsou si rovny a z pohledu legislativy z něj vyplývají stejná práva a povinnosti.

Církevní sňatek lze ale, na rozdíl od civilního, uzavřít (ve většině případů) jen jednou. Z principu církve totiž manželství může rozdělit pouze smrt, ne soud. Pokud snoubenci chtějí mít svatbu v kostele, měli by tedy manželství uzavírat před Bohem poprvé. Znovu se mohou vzít v kostele pouze vdova nebo vdovec, kteří měli předchozí sňatky také církevní. I pokud z nějakého důvodu chcete mít manželství uzavřené v kostele i na úřadě, lze slib stvrdit i v rámci jednoho manželství, nicméně pouze v tomto pořadí.

Krásná a odpočatá nevěsta. Akční ceny na kosmetiku, drogerii, masáže. Slevy až 80 %.

Uzavřít církevní sňatek lze u registrovaných církví, kterých je u nás třicet, mimo jiné Římskokatolická, Řeckokatolická, Českobratská církev evangelická, Církev bratrská, Apoštolská církev, Církev československá husitská, Náboženská společnost Svědkové Jehovovi a další.

Podmínky katolického sňatku

V kostele se nemohou vzít snoubenci, kteří jsou tedy rozvedeni nebo nejsou pokřtěni. Respektive, podmínkou je, aby byl v katolické církvi pokřtěn alespoň jeden z páru. Jinak vám svatbu v kostele církev nedovolí.

Snoubenci by se měli na oddávajícho kněze v místě, kde by se svatba měla konat, obrátit alespoň čtvrt roku před plánovanou svatbou. Osobně.

Spolu s oddávajícím knězem pak sepíší Žádost o církevní sňatek. Není-li jeden ze snoubenců pokřtěn v katolické víře, musí s oddávajícím knězem sepsat také druhou žádost na biskupství – Žádost o dispens od překážky v rozdílnosti náboženství nebo o dovolení smíšeného manželství.

Snoubenci také musejí nejprve navštívit matriční úřad, pod který vybrané místo obřadu spadá, a vyžádat si Osvědčení způsobilosti uzavřít manželství, které pak spolu s Křestními listy, případně potvrzením o křtu, které nesmí být 3 měsíce staré, předají oddávajímu knězi. Samotné osvědčení z matriky pak nesmí být v době sňatku starší 6 měsíců. Tato potvrzení se vydávají zdarma.

Snoubenci před církevním sňatkem absolvují takzvanou přípravu s oddávajícím knězem formou několika setkání.

Své zkušenosti prozradila i Veronika z Prahy, která se bude vdávat v kostele, ačkoliv není pokřtěná. "Pokřtěný a biřmovaný je pouze přítel. Svatba v kostele nebyl žádný problém, zhruba čtyři měsíce předem jsme si museli vybrat termín, který není obsazený jinou svatbou. Budeme chodit na pravidelné přednášky a současně budeme mít asi jednu zkoušku v kostele – zřejmě se bude týkat toho, jak a kde budeme stát a jaké si budeme říkat sliby."

Svatby v Benátkách. Seriál o lásce, humoru, přátelství. Navštivte web seriálu ZDE.

Den „D“ - organizace

Obřad může být samotný nebo spojený se svatou mší. Pokud je to ve zvyku v místní farnosti, lze se vzít i venku na odpovídajícím místě. Na tuto možnost je ale nutné se nejprve zeptat oddávajícího kněze.

Krásné líbánky bez starostí.

Pokud jde o květinovou výzdobu a focení, podle informací z farnosti v Havířově můžete počítat s následujícím: „V kostele je standardní květinová výzdoba. Chtějí-li snoubenci pro svou svatbu zvláštní výzdobu, musí si ji zajistit a dopředu se domluvit s knězem, kam je a kam není možné výzdobu v kostele umístit. Pokud svatbu někdo fotí nebo natáčí na video, je nutné, aby se před obřadem domluvil s knězem, kam smí a kam nesmí při obřadu vstupovat.“ Během obřadu také nelze pouštět reprodukovanou hudbu. A blahopřání novomanželům se pak koná mimo posvátný prostor kostela.

Před Bohem mimo jiné slibujete to, že se budete modlit, navštěvovat mše svaté a ve víře a k víře vychovávat i děti.

Kolik se platí?

Za církevní sňatek není nikde stanoven žádný obecný poplatek v určíté výši. Je ale vhodné a běžné za církevní obřad zaplatit dobrovolně, formou daru farnosti.

„Církev nestanovuje poplatky za svatbu v kostele. Nicméně jsme vděční za příspěvek na pokrytí nákladů na provoz kostela, které nám v souvislosti se svatbou vznikají (elektřina, topení, úklid kostela atd.),“ je uvedeno v oficiálním informačním dokumentu havířovské farnosti. Příspěvek ve formě finančního daru je zvykem dávat knězi před nebo po svatbě. Na tento dar lze vystavit potvrzení.

Zdroje: www.farnosthavirov.cz, www.poutnik-jan.cz

Plánujete svatbu? Mohlo by vás ještě zajímat...

Podobné články

Podobné články

Prima Rádce je také na Facebooku. Najdete nás zde.

Sdílejte článek
Štítky svatba

Přečtěte si také