Nekrmte nutrie! Do naší přírody nepatří a jsou to přenašeči nemocí

Někomu připadají roztomilé, druhé trochu děsí jejich typické oranžové zuby. V každém případě nutrie do naší přírody nepatří. Je to invazivní druh, který se stal pro mnoho lidí vítanou atrakcí. Málokdo si totiž uvědomuje, kolik problémů přemnožení nutrií přináší.

Nutrie pochází zJižní Ameriky, ale momentálně žije ve volné přírodě i vAmerice Severní, v Evropě, Asii a Africe a téměř všude je považována za invazivní a obtížný druh. Je dokonce zařazena na seznam 100 nejhorších invazivních druhů na světě.

Nutrie se do naší přírody dostaly spíš náhodou. Původně se tento hlodavec choval pouze na několika farmách jako zdroj kožešiny, a dokonce i chutného masa, jehož konzumace se ale u nás příliš neuchytila. V70. a 80. letech minulého století se vČechách objevilo několik farem, ale zájem lidí o maso byl velmi malý. Na druhou stranu, kdo maso znutrie ochutnal, většinou ho popisuje skutečně jako velmi dobré. Je totiž libové a lehce stravitelné.

Nutrie žijí na březích řek a potoků, kde si budují dlouhé nory. Poznáte je na první pohled, podle výrazně oranžových zubů. Jejich tělo, dlouhé až 70 cm, je pokryté hustou a poměrně hrubou kožešinou. Jejich velikost zvýrazňuje ještě až 45 cm dlouhý ocas. Váha nutrie se pohybuje mezi 6–10 kg.

Proč jsou nutrie nebezpečné?

  • Nutrie přispívají kerozi říčních a potočních břehů. Ve snaze vyhloubit si noru i najít dostatek potravy, břehy rozhrabávají a ničí.
  • Možná ještě horší je fakt, že nutrie jsou hostiteli parazitů a chorob, které napadají i člověka.
  • Nebezpečí nutrií spočívá i vjejich zvláštní symbióze spotkany. Ti se totiž normálně lidí straní, ale od nutrií dokázali okoukat, jak moc je výhodnéztratit ostych a ke člověku si dojít pro nabízenou potravu. Potkani jsou velmi inteligentní a rychle se učí, což je vtomto případě velmi nebezpečné, hlavně zhlediska šíření nebezpečných chorob, které potkani přenášejí.

Nutrie nekrmte!

Krmení volně žijících zvířat je všeobecně a dlouhodobě velký problém. A tento problém spočívá především ve velkémmnožství a kvalitě nabízené potravy, ale také ve zbytečném vykrmování a tím i přemnožení některých zvířat, nejen nutrií.

Krmení cizích domácích zvířat i zvířat volně žijících je stále velký problém:


Přečtěte si také