Zahrada

9. května 2023 07:00

Simona Sedláčková

Procházka jarní přírodou: Jaké kvítí najdete u potoků?

Sluneční paprsky získávají stále větší sílu, tráva na lukách už dosahuje příjemné výšky a břehy potoka, protékajícího loukou, září nádhernými květy… Pokud budete mít štěstí, potkáte květiny, které se svou krásou zcela vyrovnají květinám ze zahrady.

Mělké luční potoky patří v současné době k ohroženým biotopům. Mokré louky se často uměle vysušují a rostliny i živočichové ztrácejí své přirozené podmínky ke spokojenému životu.

Na druhou stranu na mnoha místech ještě stále kouzelná potoční zákoutí zůstávají. Břehy lemuje a především zpevňuje travní pobřežní pásmo s ostřicí, sítinou i rákosem, chladivý stín poskytují vrby, olše či jasany a duby. Keře zastupuje bez černý, líska i krušina. Mezi bylinami pak najdeme zcela nenápadné druhy, jako je kopytník, netýkavka nedůtklivá, bršlice kozí noha, kakost smrdutý, zato zářivé hlavičky blatouchů a pryskyřníků nebo blankytnou modř pomněnek nepřehlédne snad nikdo.

Pryskyřník prudký (Ranunculus acer L.)

Vyšší, až do 100 cm dorůstající rostlina, kterou najdete snad všude. Roste ve velikém množství na vlhčích lukách i v lesích, v příkopech, v nížinách i vysoko v horách. Vzpřímená a většinou silně rozvětvená lodyha nese řapíkaté listy a větší množství žlutých květů. Vykvétá od jara až do podzimu. Je rozšířena v Evropě, v severní a jižní Asii i v severní Africe. Je to jedovatá bylina, která může uškodit i zvěři.

Blatouch bahenní (Caltha palustris)

Bažinná vytrvalá rostlina s málo rozvětvenými lodyhami, jen zřídka vzpřímenými, častěji poléhavými. Vykvétá od března do května, žlutými květy. U nás velice hojná rostlina roste na vlhkých a bahnitých lukách, u potoků a na okrajích rybníků. Celá rostlina je mírně jedovatá, má ostrou chuť, zvířata ji nespásají.

Pomněnka (Myosotis)

Dvouletá až víceletá rostlina s krátkým oddenkem. Vykvétá blankytně modrými kvítky od května do září. U nás roste velmi hojně ve světlých lesích, na nivách, kolem potoků, a to od nížin až po horské pásmo. Hojně se pěstuje i v zahradách v mnoha zahradních odrůdách.

Zdroj: Simona Sedláčková, autorský článek

Sdílejte článek

Přečtěte si také