Zahrada

15. října 2015 05:09

Markéta Zídková

Vyschla vám studna? Pořiďte si vrt

Spolehlivý zdroj pitné vody vám u vašeho rodinného domu či víkendového sídla vyvrtají během jediného dne a náklady na studnu při troše štěstí nepřesáhnou 60 000 korun.

Klasická studna je pro rodinný domek výhodná tím, že dokáže pokrýt i velké nárazové odběry. Jenže to platí jen v místech, kde je dostatek nezávadné mělké podzemní vody. Z vrtu je oproti tomu voda jistá takřka kdekoli a navíc bývá i čistší.

Pro chaty nejsou klasické studny příliš vhodné už z toho důvodu, že se v nich voda příliš neobměňuje, ale spíše v nich po většinu roku stojí. O důvod navíc pozvat si partu s vrtnou soupravou.

Proutkaře nevolejte

Vhodné místo pro vrt (ani klasickou studnu) nehledejte. Podle hydrogeologů je voda až na výjimky všude. Podle zavedené praxe navíc ani nenesete riziko nezdaru. „Firma na vrtané studny musí ručit za to, že vyvrtá vodu a ne suchou díru. Pokud nevyvrtá, nic neplaťte. Ze stejného důvodu se vyhněte také platbám předem,“ varuje Tomáš Růt z Kozomína, který vrtá studny po dvě desetiletí.

Jak má být vrt hluboký?

Metr vrtu stojí přibližně 1300 Kč, to ale není pro finální cenu rozhodující. Potřebná hloubka vrtu vyplyne z hydrogeologického vyhodnocení území a závisí i na dalších okolnostech včetně typů a polohy sousedních studní. Hydrogeolog bere v potaz i archivní záznamy o starých průzkumných pracích. Každopádně ale platí, že čím je studna užší, tím musí být hlubší. V opačném případě by nestačila dotékat. „Vrtaná studna do skály by měla zasahovat nejméně 20 m pod klidovou hladinu podzemní vody,“ doporučuje RNDr. Petr Čížek, který zajišťuje vrty a provozuje i vodoprávní poradnu.

Na malém průměru neušetříte

U firem s výrazně nižšími cenami se mějte na pozoru. Většinou totiž platí nepřímá úměra, že čím nižší je cena za metr, tím hlubší vrt nakonec je. „Nejlevnější vrt s výpažnicí o průměru 110 mm vás přijde dráž nežli správně provedený velkoprůměrový vrt,“ upozorňuje prvně citovaný Tomáš Růt. Navíc u vrtů s průměrem do 125 mm takřka nepřipadají v úvahu žádné dodatečné mechanické zásahy a případné závady jsou tím pádem neodstranitelné.

Ujistěte se také, že udávaným průměrem dodavatel myslí průměr výpažnice (ocelové trubky zajišťující vrt). Směrodatný je pro vás jen a pouze finální vystrojení vrtu a nikoli vrtaný průměr.

Zkušená firma by po obhlídce terénu a s využitím znalostí o dané oblasti měla umět odhadnout, v kolika metrech se nachází hladina spodní vody. K tomu je potřeba připočítat nejméně 10, lépe však 20 m dalšího vrtání pod onu hladinu spodní vody. Finální cena vrtané studny by se od odhadu neměla lišit více než o pětinu.

Buďte u toho

Celému vrtání, vystrojení i čerpacím zkouškám přihlížejte. Počet vyvrtaných metrů musí souhlasit s délkou vsunutých výpažnic. Jde o to, že tyto roury musí dosahovat až na dno vrtu. V opačném případě by do vody pronikaly hrubé nečistoty, které poškozují čerpadlo. Ohlídat je třeba i celkovou délku spodních, perforovaných trub, která musí odpovídat sloupci vody ve vrtu.

Některé firmy se pokoušejí čistit již vystrojený vrt stlačeným vzduchem. Nedovolte jim to, může se tím roztrhnout děrovaná výpažnice. Takovou závadu lze jen těžko odhalit a do studny pak pronikají hrubé nečistoty.

(dah)

Mohlo by vás zajímat:

Sdílejte článek

Přečtěte si také