Trendy

28. října 2018 06:00

maku-la@seznam.cz

Po stopách T. G. Masaryka: Která místa jsou s ním navždy spojena?

První československý prezident je pro většinu Čechů ikonou. Politici na Masaryka často odkazují ve svých projevech a jeho soch jsou na našem území tisíce. Existovaly i časy, kdy většina společnosti stála proti němu. Život Masaryka byl opravdu pestrý. Víte, na kterých místech Tomáš Garrigue Masaryk rád pobýval?

Prezident Tomáš Garrigue Masaryk neměl zrovna nudný život. Životopis tohoto velikána prozrazuje mnohé o toulavých botách, které nikdy nesundal. Ať to bylo kvůli politice, nebo rodinným situacím, první český prezident se za svůj život přestěhoval hned několikrát. My jsme vybrali ta nejzásadnější místa zjeho života.

Hodonín

Roku 1850 se T. G. Masaryk narodil vHodoníně jako prvorozený syn Terezie a Josefa Masarykových. Tomáš Masaryk pocházel z chudé rodiny. Otec, původem Slovák, byl kočí, matka pracovala jako kuchařka. Původně významný filozof a pedagog postupně dotáhl svoji kariéru až na prvního prezidenta Československa.

Hodonín tedy spojujeme sMasarykem jako sjeho rodištěm. Objevují se však spekulace, které tvrdí, že se narodil ve slovenských Kopčanech.

Kvůli otcově povolání se Masarykovi často stěhovali po různých místech jižní Moravy. Rodiče ho vroce 1864 poslali na studie do Vídně. Při studiu na univerzitě vLipsku pak potkal svoji nastávající ženu Charlottu, se kterou se původně usadil právě ve Vídni.

Praha

Vroce 1882 dostal T. G. Masaryk pracovní nabídku na místo mimořádného profesora na pražské univerzitě, proto se scelou rodinou přestěhoval do Prahy, konkrétněji do vily Osvěta na adrese Jana Masaryka 22. Vté době byl Masaryk již dvojnásobným otcem. Po šesti letech se zvily však museli přestěhovat kvůli politickým bojům (Spor o pravost rukopisů Královédvorského a Zelenohorského).

Poté se rok od roku stěhovali opět zmísta na místo. Na delší dobu zakotvili v Thunovské ulici, kde žili 11 let. Poté se přestěhovali do Mickiewiczovy ulice, kde žila rodina do konce války (1918).

Po zvolení prezidentem republiky, se rodina nejčastěji nacházela na zámku vLánech, který slouží českým prezidentům dodnes.

Tomáš Garrigue Masaryk umírá 14. září 1937.


Přečtěte si také