Bydlení

1. listopadu 2016 12:50

Markéta Zídková

25 nejstrašidelnějších míst na světě. Jsou mezi nimi i 2 z Česka. Uhádnete, která?

Opuštěné psychiatrické léčebny, ostrov s rozpadajícími se panenkami nebo les sebevrahů výmluvně naznačují, že všude nemůže být útulno jako v pokojíčku. Podívejte se na 25 nejstrašidelnějších či nejponuřejších míst na světě!

Přelom října a listopadu byl pro Kelty koncem, respektive začátkem roku. Od nepaměti je to období, kdy lidé věří, že se otevírá svět zemřelých a prolíná se se světem nás živých. To si zachovalo i křesťanství, kdy 1. listopadu slaví křesťanský svátek Slavnost Všech svatých, 2. listopadu pak Památku všech věrných zemřelých či lidově Dušičky. Podle lidové tradice se v noci z 1. listopadu na 2. listopadu scházejí i duše zemřelých. Kde byste je mohli potkat?

Samozřejmě to berte s nadsázkou, ale pokud na chvíli opustíte přísně racionální svět logiky, tak uznáte, že jsou místa, která se jaksi sama od sebe pro takové setkání nabízejí. Tady je 25 nejstrašidělnějších míst na světě, jsou mezi nimi i dvě z Česka.

Starý židovský hřbitov v Praze

Nedostatek prostoru na Starém židovském hřbitově vpražském Josefově způsobil, že se na staré hroby navážely vrstvy hlíny, do nichž se opět pohřbívalo. Tímto procesem vzniklo vněkterých místech až dvanáct vrstev hrobů nad sebou. Staré náhrobky byly někdy vyjmuty a zasazeny na nově zvýšený povrch hřbitova, což vysvětluje jejich nahromadění těsně vedle sebe. Židénesmějí jednotlivé hroby rušit a především se musí zachovat náhrobek zesnulého. Tak se postupem času na poměrně malém hřbitově nahromadilo na 12000 náhrobních kamenů. Starý židovský hřbitov fungoval pravděpodobně od roku1439do roku1786.

Ostrov panenek, Mexiko

Isla de las Muñeca neboli Ostrov panenek je plný starých panenek rozvěšených na stromech, na chatrčích i sedících na tlejících gaučích. Ostrůvek byste našli v kanálech Xocimilca v Mexiku. Kpodivnému úkazu se váže příběh o jediném obyvateli, poustevníku Donu Julianovi Santanu Barrerovi, který tu žil asi před 50 lety. Poté, kdy u břehů ostrova utonulo děvčátko z nedaleké vesnice, začal poustevník nacházet ve vodě panenky. Don Julian vtom viděl dílo zlých duchů. Aby je zahnal, začal panenky věšet na stromy. Při hledání dalších panenek se poustevník v kanálu utopil – a ostrov zůstal opuštěný.

Japonský ostrov Hašima

Stejnojmenné uhelné doly z roku 1887 byly svého času jedním znejlidnatějších míst světa. Ještě vroce 1959 se tu na kilometrovém pásu pobřeží tísnilo na bezmála 5300 lidí. Jenže těžba se přestala vyplácet a vroce 1974 se doly zavřely. Hornické městečko následně rozšířilo řady měst duchů celého světa.

Kostel sv. Františka, Portugalsko

Zdi kostnice tohoto kostela z konce15. století jsou pokryty lidskými lebkami a kostmi. Jsou tu kosti celkem 5000 mnichů. Morbidnímu výjevu vévodí na stropě vyvedený nápis „Melior est die mortis die nativitatis“ (Den úmrtí je lepší dne narození). Jak se zdá, smrt se tu těší vpravdě zvláštní přízni.

Lesík sebevrahů, Japonsko

Tak zní neoficiální název lesu Aokigahara na ostrově Honšů. Je totiž nechvalně proslulý jako vyhledávané místo ke spáchání sebevraždy. Souvisí to stím, že jde o místo dávno spojované sjaponskou mytologií plnou démonů a duchů. Světově jde o druhé nejoblíbenější místo.

Opuštěná psychiatrická nemocnice vitalské Parmě

V budově, kde se nemocnice nacházela, je nyní umělecká instalace brazilského výtvarníka Herberta Baglioneho. Ten zachytil ducha místa formou postav představujících někdejší trýzněné pacienty. Postavy jsou kvidění jak na zemi, tak i na zdech ponuré budovy.

Kostel v Lukové

Kostel v Lukové ze 14. století potkala nejrůznější neštěstí od zlodějů přes ničivý požár až po „péči“ komunistů. Poslední obnovy se dočkal v roce 1858, a tak není divu, že mu chybějí okna a zatéká do něj. V roce 2012 kostel využil pro zvláštní výstavu Jakub Hadrava. V kostele instaloval 32 stojích nebo sedících sádrových soch. Ponurá expozice přitahuje návštěvníky z celého světa a na dobrovolném vstupném se díky ní vybralo již asi 100 tisíc korun, které budou věnovány na opravu střechy.

Pařížské katakomby

Síť podzemních tunelů a jeskyň pod pařížskými domy a ulicemi čítá podle různých zdrojů 187 až 300 km. Od konce 18. stol. se tu nashromáždily ostatky přibližně 6 milionů lidí.

Centralia, Pensylvánie

Podzemní požár, který vypukl před 50 lety a jenž dodnes zcela nevyhasl, vyhnal většinu obyvatel města Centralia. Z1000 lidí vroce 1981 jich vroce 2012 zbylo pouhých 7. Městečko tak má nejméně obyvatel ze všech vcelé Pensylvánii. Centralia se pak nikterak překvapivě stala předlohou hororové počítačové hry „Silent Hill“ (Tichá hora), jakož i stejnojmenného filmu.

Trh Akodessewa, Togo

Tento trh súdajně magickými předměty a bylinami se nachází vcentru Lomé, hlavního města západoafrického Toga. Obyvatelé Toga, Ghany i Nigérie praktikují vúdú a věří vnadpřirozené schopnosti panenek. Na podivném trhu Akodessewa se jim nabízí rozmanitý sortiment od volské hlavy přes sušené opičí hlavy až po části buvolů, gepardů a dalších, neméně „magických“ přísad.

Ostrov Plague, Itálie

Poveglia je jedním znejznámějších ostrovů Benátské laguny na severu Itálie. Údajně sloužil kizolaci obětí morových epidemií už od starého Říma. A také jako jejich pohřebiště. Podle odhadů se tu nachází na 160000 lidských ostatků. Nevyhnutelně se tak o ostrůvku šíří zvěsti o bloumajících duších zemřelých. Temnou minulost tohoto místa líčí historky popisující hrůzné pokusy páchané na pacientech tamní psychiatrické kliniky. Podle badatelů zaměřujících se na paranormální jevy jde o jedno znejstrašidelnějších míst na světě.

Křížová hora, Litva

Její název je přiléhavý – jedná se o horu spřibližně 50000 litevskými kříži a krucifixy. Nejde však o hřbitov, jakkoli tak vypadá. Původ křížů vysvětluje místní pověra, podle níž každého, kdo na horu přinese kříž, čeká dobrý osud. Kdy se tu objevil první kříž, nedokáže sjistotou říct nikdo.

Pohřebiště kabayanských mumií

Na pohřebišti zlet 1200–1500 odpočívají známé kabayanské mumie. Místní pochopitelně věří, že duše zemřelých jsou tu snimi. Těla prošla komplexní mumifikací, která sice brání jejich rozkladu, ale nechrání je před zloději. Po opakovaných pokusech o jejich krádež si místní své zemřelé bedlivě střeží. A proč by někdo kradl mrtvolu? Jeden zpřistižených se vyjádřil vtom smyslu, že na ni měl nárok, neboť se mělo jednat o jeho pra pra pra pra pra pra děda.

Overtounský most, Skotsko

Vmalebné skotské vesničce Milton se nachází tento most, přes nějž neradno chodit se psem. Každý ztěchto věrných přátel člověka, který na něj vstoupí, má silné nutkání zmostu skočit. Od 60. let, kdy úřady tyto případy zaznamenávají, tu takto zahynulo celkem 600 psů. Vědci jednoznačnou příčinu neurčili, na vině ale může být proudění vzduchu přinášející odspodu pach hlodavců, jenž může psy přitahovat.

Jeskyně Actun Tunichil Muknal, Belize

Nachází se vnárodním parku Tapir Mountain, což je významné archeologické naleziště, které vydává důkazy o mayské civilizaci. Vjedné části této jeskyně zvané „chrám“ Mayové skládali lidské obětiny, neboť věřili, že právě odsud lze vstoupit do nadpozemského života.

Hrad Leap, Irsko

Snad nejprokletější hrad na světě. Jeho zvláštností je rozlehlá podzemní šatlava spodlahou pokrytou ostrými kůly. Objevili ji až při rekonstrukci hradu a kodvezení všech kostí, které se tu nacházely, bylo zapotřebí čtyř nákladních aut. Místní od doby hrůzného nálezu klasicky bájí o tom, že vhradě přebývají duchové oněch zemřelých.

Pohřebiště Chauchilla, Peru

Další netypické místo spojované se spoustou mrtvol leží 30 km jižně od města Nazca při jižním pobřeží Peru. Nekropoli objevili ve 20. letech a archeologové vní našli 700 let staré ostatky. Zároveň je zaujalo, že zde mrtvé pohřbívali jinak než na jakékoli jiné známé nekropoli. Všechny ostatky byly nalezeny vpodřepu, a všechny také měly ve tváři široký úsměv. Suchý peruánský vzduch všechna těla výborně zakonzervoval.

Svatyně Tophet, Tunisko

Nejsmutnější náboženskou praxí starého Kartága byl rituál dětských obětin, pro něž byly předurčeny právě ty nejmenší z dětí. Během obřadu bylo zakázáno plakat, neboť aktéři ceremonie věřili, že i jediná slza nebo náznak smutku by snížil hodnotu obětiny. Archeologové vroce 1921 našli několik řad uren obsahujících ohořelé ostatky zvířat i malých dětí.

Hadí ostrov, Brazílie

Ilha da Queimada Grande je možná nejnebezpečnějším ostrovem na světě. Celý jej pokrývá les, má nehostinné, 200 m vysoké skalnaté pobřeží a obývají jej hadi. Podle některých odhadů tři kusy na metr čtvereční. Lidé zokolí o tomto místu vyprávějí historky plné krve a smrti. Úřady na ostrov pro jistotu zakázaly vstup.

Betonová pevnost na vrcholu Buzludža

Na vrcholu Buzludža asi 12 km východně odprůsmyku Šipka stojí tato betonová obludnost – u níž není na první pohled zcela zřejmé, zda šlo o pomník, restauraci nebo rozhlednu. Jedná se však o pomník, který si v80. letech postavili bulharští komunisté na vlastní počest. Stavba trvala bezmála 7 let a žádala nasazení 6000 dělníků a inženýrů. Interiér je zčásti obložený mramorem, okenní výplně jsou po vzoru svatostánků mozaikové. Nyní je stavba odstrojená na betonový skelet a připomíná zničenou nepřátelskou vesmírnou loď. Opuštěná stavba je nepřístupná.

Městečko mrtvých, Rusko

Dargavs vSeverní Osetii vypadá se svými kamennými domky jako malebná víska, ve skutečnosti se však jedná o starobylou nekropoli. Ve zdejších četných kryptách jsou pohřbeny lidské ostatky společně sjejich oblečením i osobními věcmi.

Opuštěná vojenská nemocnice Beelitz-Heilstätten

Během první a druhé světové války tuto nemocnici využíval Wehrmacht. Adolf Hitler se tu zotavoval v roce 1916. Po II. světové válce nemocnice skončila vkomunisty okupované zóně a stala se největší ruskou nemocnicí mimo území ruského imperiálního projektu známého pod propagandistickým názvem Sovětský svaz. Komplex sestává ze 60 budov, znichž některé prošly renovací a většina ostatních je zabezpečená před nevítanými návštěvníky.

Nedokončené metro vCincinnati, USA

Dodnes opuštěná stanice metra vCincinnati se začala stavět vroce 1884. Demografické změny po první světové válce ale naznačovaly, že projekt je zbytečný. Výstavba se kolem roku 1925 výrazně zpomalila, hotova byla jen polovina zplánované 16 km dlouhé trati. Nyní se do podzemí dvakrát ročně vydávají organizované skupiny. Kromě nich sem ale míří i jednotlivci na vlastní pěst.

Zavěšené rakve Sagada, Filipíny

Na filipínském ostrově Luzon leží víska Sagada. Ta je jedním znejstrašidelnějších míst vcelé zemi. Na vině jsou četné doklady dávného a hrůzně působícího způsobu pohřbívání lidí vpodobě rakví zavěšených na útesech. Podivná praxe vychází zpřesvědčení domorodců, že čím výše jsou ostatky uložené, tím blíže je duch nebi.

(dah)

Mohlo by vás zajímat:


Přečtěte si také