Bydlení

19. srpna 2015 06:00

Klára Beščecová

Novinka: Takhle by měla vypadat Paříž v roce 2050

Už dnes se můžete podívat, jak by mohla vypadat Paříž budoucnosti.

Společenský a hospodářský vývoj jde neustále kupředu. Jak se všechny tyto změny související s narůstající potřebou využívání obnovitelných zdrojů a udržitelného rozvoje odrazí na podobě našich měst v budoucnu? Třeba tak, jak si to plánuje francouzské studio VCA na příkladu Paříže.

S návrhem, jak by mohla za 35 let vypadat francouzská metropole, přišlo studio Vincent Callebaut Architectures. Jeho vize je součástí pařížského plánu rozvoje města nazvaného Smart City, jehož cílem je do roku 2050 zredukovat emise skleníkových plynů o výrazných 75 procent oproti současnému stavu.

Plán pro Paříž budoucnosti je založený na osmi základních typech budov, které připomínají zelení porostlé mrakodrapy. Každý z nich je inspirovaný přírodou a v nějaké podobě ji v sobě také zahrnuje. Ve všech stavbách bychom také našli konkrétní obnovitelný zdroj energie. Budovy počítají s využitím solární energie, recyklací dešťové vody či se zelenými stěnami, které budou produkovat velké množství kyslíku.

Zelené pařížské mrakodrapy se dle vize jejich autora budou podílet na snaze zvýšit aktivitu svých obyvatelů tím správným ekologickým směrem. Proto budou neoddělitelnou součástí těchto budov také komunitní zahrady a rozsáhlé zelené prostory, které by měly rezidenty podpořit v pěstování vlastních plodin i ve středu velkoměsta.

Plášť budov by měl být vyroben ze speciálního materiálu, takže jejich povrch bude schopen zachytávat sluneční světlo a přetvářet jej na biopalivo. Další stavby jsou speciálně uzpůsobené například k eliminaci smogu, jiné budou vyrábět energii pomocí větrných turbín.

Mrakodrapy pak budou sloužit jednak jako rezidenční budovy, ale počítá se i s jejich komerčním využitím v podobě kancelářských budov a obchodních center.

Celý projekt by měl Paříži pomoci vytvořit zdravější prostředí pro budoucí generace, přitom ovšem chce uchovat i historické krásy města. Proto by jednotlivé mrakodrapy měly stát pouze na několika předem vybraných místech a neměly by tedy rušit estetiku Paříže, jak ji známe dnes. Zda se jim tento plán podaří naplnit, ukážou až příští desetiletí.

Klára Beščecová

Mohlo by vás zajímat:

Sdílejte článek

Přečtěte si také