Po pádu Dvojčat se požáry hasily ještě v prosinci a zachraňovaly se hromady zlata

Teroristické útoky 11. září 2001 poslaly k zemi dominanty New Yorku a zlikvidovaly celé Světové obchodní centrum. Metropoli čekala dlouhá cesta k obnově areálu a práce ještě nekončí. Na tzv. Ground Zero vznikly pomník, muzeum, park nebo dopravní terminál, dokončuje se kostel.

Trvalo jen pár desítek minut, než Dvojčata po nárazech letadel spadla. Ulice dolního Manhattanu zavalil prach a sutiny. Záchranáři hledali v troskách budov přeživší. Poslední živou osobou, kterou nalezli, byla Genelle Guzman v půl jedné odpoledne 12. září 2001. Pátrání ale pokračovalo, dokud nebylo 24. září oznámeno, že se už neočekává, že by se v troskách nalezli další přeživší.

New York muselnejen odklidit sutiny, ale detailně je prozkoumat, aby se mohly teroristické útoky vyšetřit. Na Staten Islandu vzniklocentrum pro vyšetřovatele, kteří tu během deseti měsíců prozkoumalimilion tun materiálu a objektů z Dvojčat.

Hrozící záplavy

Zatímco se odklízelytrosky, statici zjistili, že stěny, které měly zabránit prosakování vody z řeky Hudson do podzemí Světového obchodního centra, jsou poškozené. Kdyby se protrhly, Manhattan by čelil záplavám. První důležitou prací na obnově pozemkutedy bylo posílení těchto stěn.

Sestřih fasády

Dvojčata měla ocelový plášť, proto bylo potřeba odstranit zbytky vnějších stěn postupně. Dělníci, kteří na demolici pracovali, tomu říkali, že fasádě dávají sestřih. Jejich práce probíhala během září a října, kdy byly zbořeny poslední zbytky fasády. Tím ale práce nekončila, poslední sloup z Dvojčat byl odstraněn až 28. května 2002. Demolice probíhala souběžně s likvidováním trosek, ty dosahovaly výšky až 21 metrů a z ulic zmizely až koncem prosince 2001. Velikým problémem byly i požáry. Až 19. prosince 2001 guvernér státu New York prohlásil, že se je podařilo uhasit, přesto na místě zůstávali hasiči, aby situaci sledovali.

Kříž z trosek

Dělníkovi Franku Silecchiovi se z trosek podařilo vytáhnout kus ocelové konstrukce, která tvarem připomínala kříž. Silecchia ji vztyčil, a vytvořil tak místo pro náboženská setkání a vzpomínání na oběti útoků. K podobnému účelu posloužila i vyhlídková plošina otevřená 30. prosince 2001, lidé si odtud mohli prohlédnout Ground Zero a zavzpomínat na své blízké.

Artefakty z Dvojčat

Už koncem září se začaly vybírat cenné objekty z budov a skladovalyse na letišti J. F. Kennedyho. Později budou tvořit základ sbírky muzea 11. září. Mezi Dvojčaty stávalo náměstí, které zdobily stromy, fontána a umělecká díla. Náměstí skončilo pod troskami, podařilo se ale zachránit dva artefakty, které se později na nové náměstí vrátily.

V půlce října bylzachráněn jediný strom, který sice přišel o většinu listí, ale pád budov přežil. Podařilose ho zachránit a v roce 2010 bylvrácen na obnovené náměstí. Útoky přežila i skulptura The Sphere od německého sochaře Fritze Keoniga. Padající sutiny ji sice poškodily, ale později se ji podařilo na náměstí vrátit. Nese viditelné stopy poškození jako připomínku útoků.

Zlato i archeologické nálezy

Ačkoli mluvíme hlavně o Dvojčatech, v komplexuSvětového obchodního centra stávalo více domů.Banka Nova Scotia měla v budově č. 4 pobočku, v níž uskladňovala zlato a stříbro v hodnotě 200 milionů dolarů. Během října tak dělníci ze sutin zachraňovali i drahý kov. V budově č. 6 zase byly uložené artefakty z afrického pohřebiště odhaleného nedaleko Dvojčat. I ty se podařilo zachránit. Archeologické objevy pokračovaly a v roce 2010 se při výstavbě metra našly pozůstatky lodi z 18. století.

Nejstarší manhattanský kostel přežil

Pád Dvojčat poškodil mnoho budov v okolí, ale prakticky bez újmy vyšel z útoku kostel sv. Pavla, který stojí jen přes ulici od Světového obchodního centra! Vysoký javor na jeho pozemku zachytil část letících trosek a svatostánek dokonce nepřišel ani o jedno okno. Kostel je vůbec nejstarším chrámem na Manhattnu, byl postaven ještě za britské vlády v roce 1766.

Nové Světové obchodní centrum

V roce 2016 byl východně od zničených Dvojčat dokončen nový dopravní terminál Oculus od Santiaga Calatravy. Slavný španělský architekt vybudoval Město umění a věd ve Valencii nebo Muzeum zítřka v Riu de Janeiru. Terminál na Manhattanu je jako většina Calatravových děl bílý a futuristický. Calatravův ateliér také stojí za projektem nového chrámu sv. Mikuláše pro řeckou ortodoxní církev. Původní svatostánek byl kompletně zničen během útoku. Nový ještě není dokončen.

V den desátého výročí útoků se na Ground Zero otevřel památník obětí, zatímco v okolí pokračovaly práce na obnově Světového obchodního centra. O tři roky později, 15. května 2014, se otevřelo muzeum útoků 11. září. Ve stejný rok se otevřel i mrakodrap One World Center postavený na místě původní budovy č. 6 Světového obchodního centra.

Další články o 11. září 2001:


Přečtěte si také