Notre-Dame a další památky: Jak se stavělo ve středověku?

Rekonstrukce katedrály Notre-Dame potrvá dlouho, svět téměř přišel o jednu z nejcennějších gotických památek. Středověká architektura se vyvíjela od románského slohu po zdobnou vrcholnou gotiku, kterou pak nahradila renesance. Jak se stavělo ve středověku a proč je Francie tak důležitou zemí pro gotiku?

Po pádu Římské říše bylo potřeba začít se vším od počátku. Vyspělou kulturu nahradily kmeny ze severu, které se kdokonalosti římské architektury i umění musely propracovávat několik staletí. Nejprve se objevil románský sloh, znějž dodnes můžeme obdivovat více méně jen svatostánky. Zbytek staveb byl většinou ze dřeva a do dnešních dob se nedochoval. Známé rotundy i větší kostely měly masivní stěny a vdobách válek sloužily i jako útočiště pro obyvatele vesnic a měst.

Francouzská gotika

Ve dvanáctém století se ve Francii objevila gotika, výrazně zdobnější styl, který si později získal popularitu po celé Evropě. Nejprve přeskočil do Anglie, ale následovaly i Španělsko a Itálie. Právě vpolovině 12. století se začala stavět katedrála Notre-Dame vPaříži, dnes nejznámější ukázka gotické architektury obdivovaná po celém světě.

Následovalo období téměř posedlosti stavbou katedrál. Základním stavebním materiálem byl kámen. Cihly se do 14. století prakticky nepoužívaly, znalost jejich výroby zmizela sŘímskou říší. Kámen představoval ale drahý artikl, který si mohly dovolit jen elity nebo katolická církev.

I na Pražském hradě původní kostel nahradila katedrála. Podoba katedrály sv. Víta, jakou známe dnes, začala vznikat po roce 1344. Stavba byla ale dokončena až za první republiky a to v roce 1929.

Opěrný systém

Stavitelé se pokoušeli vyhnat gotickou architekturu do výšky a dostat do interiérů více světla. Ne vždy byli úspěšní a jsou známy případy, kdy se části staveb hroutily, protože zdi neunesly svou vlastní tíhu. Základy proto byly vytvářeny co nejhlubší a zdokonaloval se opěrný systém, který zajišťoval statiku těžkých kamenných stěn.

Váha stavby se přenášela na opěrné oblouky a tlak byl přenášen do pilířů, jejichž vrcholy zdobily fiály. Tento systém najdeme i na českých stavbách. Byl nutný, ale proměnil se i vestetický prvek, protože kameníkům umožňoval, aby popustili uzdu fantazii a vytvořili nespočet dekorativních prvků.

Poslední katedrála

Ve Francii najdeme nejcennější gotické památky, kromě Notre-Dame to jsou třeba velice zdobná Sainte Chapelle také vPaříži nebo katedrála vRemeši, kde se korunovali francouzští králové. Během tří set let mezi 1050 a 1350 bylo ve Francii vytěženo více kamene než ve starověkém Egyptě. Vzniklo tak osmdesát katedrál a tisíce dalších kostelů. Přestože centrem gotické architektury byla Francie, vůbec poslední gotickou katedrálu tu nenajdeme. Ta stojí ve španělské Segovii. Její stavba začala vroce 1525 vdobě, kdy se už jinde po Evropě rozmohla renesance. I vsamotné Francii už byla gotika považována za zastaralou.

Gotické domovy

Během středověku se rozvíjelo i soukromé bydlení. Přelomovým momentem byl počátek stavby krbů. Oproti otevřeným ohništím byly krby hygieničtější a domy se tak zbavily děr ve střeše, kterými se odváděl kouř. Prostory vdomech se tak mohly zmenšit a vznikly místnosti, nabízející více soukromí. Ve 14. století se také do architektury vrátily pálené cihly, jejich výroba ale nebyla tak dokonalá jako vřímských dobách.


Přečtěte si také