Vánoce

19. prosince 2023 07:00

Lenka Valjentová

Naučte se správně zacházet se svíčkami a prskavkami. Nepokazte si Vánoce hašením požáru

Vánoční shon je živnou půdou pro nepříjemné domácí nehody. Sváteční pohodu mohou zkazit vánoční požáry, které jsou nejčastěji způsobené neopatrnou manipulací se svíčkami i prskavkami a vznícením rozehřátého omastku při smažení. Víte, co dělat, když doma začne hořet?

Požáry v bytech se rychle šíří a mohou způsobit značné materiální škody, nehledě na ohrožení zdraví nebo dokonce i života. Proto je potřeba (nejen o Vánocích) maximálně opatrně zacházet se všemi zdroji otevřeného ohně.

Svíčky jsou otevřený oheň

Pamatujte si, že adventní věnec bez ochranných podložek pod svíčkami může sloužit výhradně jako dekorace a v žádném případě svíčky nezapalujte! Riziko, že takový věnec vzplane, je opravdu velké, a každoročně dochází z tohoto důvodu k mnoha požárům. Teplota zapálené svíčky ještě ve vzdálenosti 8 cm od plamene může dosáhnout 200 °C, což k zapálení papíru, plastu či textilie stačí.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Jak na to, aby svíčka dohořela až do konce. Víc si užijete a ještě ušetříte

Jak doma zacházet se svíčkami

 • Mezi jednotlivými svíčkami udržujte dostatečné mezery - minimálně na 2 - 3 prsty, přílišná blízkost by totiž mohla vést k měknutí nebo rozpouštění svíček.
 • V blízkosti plamene svíčky nesmí být žádné hořlavé materiály. Rozhodně svíce nestavte do průvanu k oknům, blízko záclon a závěsů, k sedacím soupravám a jiným textiliím, na poličky nebo na skříně. Nečekaný průvan může způsobit vznícení okolního materiálu nebo odlet jisker.
 • Svíčky nikdy nenechávejte hořet bez dozoru! Pokud svíčky zapálíte, neopouštějte byt či dům, dokud úplně nedohoří nebo je bezpečně nezhasnete.

Nebezpečné prskavky

Mnozí si Vánoce nedovedou představit bez prskavek. Po jejich zapálení stoupá plamen pomalu vzhůru a vytváří světelné efekty v rozptylu několika centimetrů okolo. Jedná se o otevřený oheň, a tak vznícení jehličí či záclony je otázkou okamžiku.

Jak doma zacházet s prskavkami

 • Zásadně „neprskejte“ nad hořlavými podložkami jako jsou čalouněný nábytek, koberce, ubrusy apod. a nezavěšujte prskavky na vánoční stromeček s již suchým jehličím.
 • Odlétající jiskry mohou popálit pokožku, způsobit škodu propálením oblečení a nábytku, od zapálené prskavky už vznikl nejeden požár.
 • Prskavky rozhodně nepatří do rukou malých dětí! Jednak se mohou popálit, jednak prskavky obsahují toxické příměsi, které po požití může u dětí způsobit závažnou otravu s ohrožením života.

Vánoční františek

Zvláštní pozornost věnujte také zapáleným voňavým františkům. Pod nimi musí být dostatečně velká nehořlavá podložka z materiálu, který nevede teplo.

 • Špičku františka přidržte nad svíčkou v plameni po dobu 15–20 vteřin. Pomalu s ním otáčejte, aby se zapálil rovnoměrně. Po vytažení z plamene je dobré františka ještě mírně rozfoukat.

PŘEČTĚTE SI: Objevte pozitivní účinky kadidla na duši i tělo. Vykuřování má sílu zejména v době vánoční

Riziko požáru v kuchyni

Příčina požáru, v lepším případě „jen“ zničení zařízení kuchyně bývá ve vznícení rozehřátého omastku na pánvi. Vyvarujte se proto při vaření a pečení metody páté přes deváté. Například horký olej na pánvi a jiné hořlavé kapaliny se nesmějí hasit vodou, jinak může snadno dojít k popálení. Pokud se na pánvi vznítí potraviny, je nejlepší ji zakrýt pokličkou, mokrou utěrkou nebo plechem na pečení. Tím zamezíte přísunu kyslíku a oheň uhasne. Než ale začnete požár hasit, jako první vypněte přívod energie (plyn, elektřinu).

 • O Vánocích buďte opatrní i při práci s elektrickými spotřebiči - různými kráječi, šlehači, hnětači, a dalšími pomocníky. I když požár v tomhle případě nehrozí, nepozornost a spěch může často za nepříjemná zranění.

Co dělat, kdy doma začne hořet

 • Jestliže je to možné, požár uhaste nebo alespoň zabraňte jeho dalšímu šíření. Využijte hasící přístroje, hydrant na chodbě, kusy látek (z neumělých vláken), dávejte si přitom pozor, aby vám oheň nezatarasil únikovou cestu.
 • Pozor na elektrické přístroje či věci napojené do elektřiny. Pokud dojde například k požáru vánočního stromku s elektrickými svíčkami, musí se nejprve vypnout proud a teprve pak lze hasit. Zařízení, které může být pod elektrickým proudem, nikdy nehaste vodou  ani pěnovým hasicím přístrojem.
 • Požár neprodleně oznamte hasičům prostřednictvím tísňové linky 150 či 112. Při ohlášení vždy nejdříve uveďte co se stalo, kde k tomu  došlo, zmiňte také důležité okolnosti  které mohou pomoci či naopak zkomplikovat zásah záchranářů. Uveďte své jméno a přímý kontakt. Důsledně se řiďte se pokyny operátora tísňové linky.
 • Pokud se v hořícím objektu nachází více osob, varujte je a snažte se jim pomoci.
 • Při pohybu v zakouřeném prostoru si dávejte pozor, abyste se nenadýchali toxických zplodin hoření, držte se při zemi a dýchací cesty si chraňte navlhčenou rouškou z textilie (stačí kapesník). Hořící objekt co nejrychleji opusťte a buďte připraveni poskytnout pomoc zasahujícím hasičům.

Zdroj: hzscr.cz

Sdílejte článek

Přečtěte si také