Výlety

1. července 2023 07:00

Lenka Valjentová

Objevte kostel, který vysvětil sám sv. Metoděj. Cestou se můžete osvěžit v lučním či lesním baru

Máme před sebou dva sváteční dny. Jestli ještě nemáte program, vydejte se třeba uctít cyrilometodějskou tradici do kostela sv. Michaela Archanděla ve Vítochově na Vysočině, který podle legendy vysvětil sám sv. Metoděj a je po Velehradě údajně druhou nejstarší moravskou svatyní u nás. Spojte návštěvu tohoto vzácného místa s objevováním malebné krajiny, krásných výhledů a občerstvením v unikátním lučním nebo lesním baru.

Vzácný kostel sv. Michaela Archanděla v obci Vítochov pochází z 1. poloviny 13. století, a je tak jednou z nejstarších památek na Bystřicku na Vysočině. Kostelík leží na jedné z tras Cyrilometodějské stezky. Ta čítá na 3 000 km turistických tras, které vedou řadou míst sahajících až do doby Velkomoravské říše. Spojuje hlavní poutní místa v Polsku, Česku, na Slovensku, v Rakousku a Itálii a odkazuje na kulturní kořeny Slovanů spojené s příchodem soluňských bratrů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.

Kostel vysvěcený sv. Metodějem

Podle legendy nechal kostel postavit vladyka Dětocha po setkání se sv. Metodějem, který se u něj zastavil během svého putování. Dětocha se nechal s celou svou družinou pokřtít a rozhodl se, že nechá své nové víře vystavět svatyni. Hned se pustil do stavby, nechal udělat kamennou podezdívku, ale druhý den tu našel jen výkopy. Začal stavět na jiném místě, ale vše se opakovalo. Vydal se tedy za poustevníkem, který mu poradil, aby po okolních kopcích vysadil borovice kořeny vzhůru, a kde se ujmou, tam by měl kostelík postavit. A právě na kopci nedaleko Dětochova, dnešního Vítochova, se borovici kořeny zazelenaly – o místě bylo rozhodnuto. Na zpáteční cestě sv. Metoděj kostel vysvětil a na kamenném oltáři vykonal první oběť mše svaté. Požehnal této prý po Velehradě nejstarší moravské svatyni a zanechal zde svého kněze.

Vítězný oblouk i zvony

Kostelík ve Vítochově byl postaven kombinací románského a gotického stylu, ale během staletí prošel mnoha úpravami. Původní rysy si zachovaly například lomený vítězný oblouk se sochou Michaela Archanděla, kterému je zasvěcen, kamenný portál a úzká okénka se štěrbinovým tvarem. Za pozornost stojí také věž se dvěma zvony pocházejícími zhruba z roku 1500 a 1535. Do dneška se dochovaly dvě vzácné památky: kamenná křtitelnice a původní kamenný oltář, které pamatují Metodějovy časy.

Gotické fresky

K nejstarším památkám interiéru kostela patří gotické fresky z druhé poloviny 14. století. Na vápenné omítce presbytáře můžeme vidět malby představují vjezd do Jeruzaléma, poslední večeři Páně, Ježíšovo umučení a zmrtvýchvstání. Najdete zde také postavy Panny Marie či archanděla Michaela.

Kostel u sedmi borů

Borovice, které tvořily korunu okolo hřbitovní zdi a díky kterým je dodnes známý jako Kostel u sedmi borů, už tu bohužel nejsou. Poslední byla zničena vichřicí v roce 1976, na pařezu bylo nalezeno úctyhodných 399 letokruhů.

Hřbitov

Kolem kostela se rozprostírá starý hřbitov s márnicí, která pravděpodobně sloužila v minulosti jako obydlí poustevníka. Říká se, že na místě, kde dnes svatostánek stojí, kdysi bývalo pohanské pohřebiště. I pod podlahou kostela bylo nalezeno několik desítek lidských koster. Odborníci odhadují, že mohou patřit obětem třicetileté války. Tehdy do vsi přitáhli Švédové, ale vesničané se před nimi ukryli v opevněném kostelíku. Vojáci však kostel i s místními obyvateli zapálili.

Unikátní smírčí kámen

V lese mezi obcemi Zubří, Vojtěchov a Koníkov najdete v lokalitě zvané U Pytláka smírčí kámen. Smírčí kameny nebo kříže stojí nejčastěji na místě neštěstí nebo hrdelního zločinu, které tu musel postavit provinilec. Souvisí se středověkou a raně novověkou právní praxí, tzv. smírčí smlouvou. Při mimosoudním vyrovnání měl viník mj. na místě tragédie na své náklady vytesat či vztyčit kříž jako symbol pokání a svědectví o dosažení smíru s příbuznými oběti.

Přes metr vysoký Pytlácký kámen se stal díky svému netradičnímu zpracování kulturní památkou a je hodnotnou umělecko-řemeslnou prací. Tento unikátní smírčí kámen nese nápis, který připomíná tragickou událost z roku 1569: „Zabit jest tuto Petr, syn Chrásty z Albrechtic, radní, od Jana, myslivce pernštejnského. Bůh milostiv rač býti duši jeho.“

Boží hrob v Lísku

Pokud vám jeden kostel nestačí, stavte se také v Lísku, kde je místní dominantou empírový kostel sv. Mikuláše postavený v letech 1846 až 1852. Původní kostel stál uprostřed hřbitova a byl po vysvěcení nového zbořen. Dnes tu z něj najdete už jen Boží hrob vlevo před současným kostelem.

Osvěžte se v lučním či lesním baru

Luční bar U dráčka Poplety je první svého druhu na Moravě a najdete ho u kopce Pletenice hned za nedalekou obcí Lísek. Kromě krásného výhledu tu najdete také spoustu dobrot pro děti i dospělé. Svoji útratu nezapomeňte vložit do modré pokladničky nebo můžete platit i bezkontaktně na bankovní účet. Na stejném principu funguje také lesní bar U víly Helenky, který se nachází v lesích nedaleko Skalského rybníka.

Zdroje: korunavysociny.cz, kudyznudy.cz


Přečtěte si také