Sršeň asijská se u nás zatím neobjevila. Podezřelé nálezy však můžete hlásit

Informace o výskytu sršně asijské v sousedním Německu vzbuzují obavy, za jak dlouho se tento druh hmyzu dostane až k nám, do České republiky. Zatím můžeme být klidní. S tímto druhem sršně se u nás ještě nikdo ve skutečnosti nesetkal.

Sršeň asijská je invazivní druh, který byl z Asie náhodně zavlečen v roce 2014 do Francie a začal se poměrně rychle šířit evropským kontinentem. V současné době byl výskyt sršně asijské potvrzen v Itálii, Španělsku, Portugalsku, Belgii, Nizozemsku, Velké Británii, Švýcarsku a nejblíže naší zemi se objevila v Německu. Nejbližší potvrzený výskyt je momentálně hlášen v nejzápadnějším výběžku Bavorska, východně od Frankfurtu.

Sršeň asijská (Vespa velutina)

Na první pohled si sršeň asijskou sice můžete splést s naší domácí sršní obecnou, ale jejich barevnost je přece jen odlišná. Sršeň obecná je žlutooranžová s hnědýma nohama a sršeň asijská černá s nohama v barvě žluté.

Nebezpečí pro včely

Sršeň asijská samozřejmě dokáže člověka velmi bolestivě píchnout žihadlem, ale největší obavy vzbuzuje mezi včelaři. Je predátorem různých druhů hmyzu a může způsobit velké ztráty na včelstvech a způsobuje i škody v ovocných sadech a vinohradech. Živí se totiž sladkou šťávou ze zralého ovoce.

Proto je důležité včasné ničení jejích hnízd, jakmile by se na našem území objevila. Zatím se daří postup sršně asijské po Evropě zpomalovat, právě důkladným monitoringem jejich pohybu a okamžitým ničením hnízd.

Podezřelá pozorování můžete hlásit

Pokud máte podezření, že vidíte sršeň asijskou, pak ji vyfoťte a svůj nález zašlete mailem na Agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky, na adresu invaznidruhy@nature.cz nebo přímo na web https://invaznidruhy.nature.cz/. Prozatím zaslané nálezy přítomnost sršně asijské na našem území nepotvrdily. Většinou se jednalo o záměny s jinými druhy. Nejčastěji byly mylně nahlášeny drvodělky, pilořitky, nesytky, vosy prostřední i sršně obecné. Tato hlášení jsou však velmi důležitá, aby bylo možné včas výskyt sršně asijské odhalit a účinně proti ní zasáhnout.

Zdroj: psnv.cz; nature.cz; mzo.cz

Sdílejte článek

Přečtěte si také