Zahrada

25. července 2023 13:00

Simona Sedláčková

Trávníky ve městech mohou být časem plné květin. Zeleň zachrání plevel

Každoročně během léta se městské trávníky mění na vyprahlou poušť nebo připomínají neudržovanou buš plnou přerostlé trávy. To podle toho, jestli je vedení města nakloněno spíše pravidelnému, často úplně zbytečnému sečení trávníků, nebo naopak nechá zeleň volně růst, což zase vede k rozšíření nežádoucích travin a bodláků. Pomoci by mohlo zapojení poloparazitických rostlin, které růst travin omezí a poskytnou šanci i dalším druhům.

Nadějné pokusy s kokrhelem a černýšem

Poloparazitiské rostliny, kokrhel luštěnec a černýš rolní, testují na školních pozemcích v Bohunicích vědci z brněnské Masarykovy univerzity. Díky tomu se zelené trávníky proměnily v louky plné květin, které hrají všemi barvami a není potřeba je tak často sekat. Kokrhel a černýš mají schopnost omezit růst travin. Napojují se na kořeny hostitelských travin, odebírají jim živiny, což vede právě k omezení jejich růstu. Tato jejich vlastnost dopřává dalším rostlinám možnost, aby se i jim v trávníku dařilo.

„V místech, kde rostou kokrhele, dominují mimo nich právě další kvetoucí rostliny a nikoli trávy, jak je tomu všude v okolí. Obohacují tedy místní trávníky a zároveň je zde díky nim prostor i pro další druhy. Současně omezují celkovou produktivitu trávníku, díky tomu porost nenaroste do takové výšky a není třeba jej tak často sekat. V konečném důsledku tedy poloparazité také snižují náklady na údržbu ploch,“ napsala na webu fakulty botanička Kateřina Knotková z Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Kokrhel luštěnec i černýš rolní patří mezi jednoleté rostliny, které přirozeně rostou na suchých (černýš) až středně vlhkých místech (kokrhel), jako jsou louky a travnaté stepi. Jedná se o naše původní druhy, které rostly v minulosti především na polích. V současné době z přírody téměř vymizely a vyskytují se spíše omezeně na chráněných územích.

Kokrhel luštěnec (Rhinanthus alectorolophus)

Jednoletý kořenový poloparazit, který dorůstá do výšky 10–80 cm a vykvétá na počátku léta, od poloviny května do konce června, žlutými květy s bílými či nazelenalými pilovitými prsteny.

Roste roztroušeně až vzácně v teplých oblastech středních poloh, nejčastěji na kokrhel luštěnec narazíte v oblasti Českého středohoří kolem Litoměřic. Je zařazen do seznamu ohrožených druhů cévnatých rostlin Česka.

Pokusně se vysévá na trávníky a zanedbané louky, aby svou přítomností napomohl ke zvýšení druhové pestrosti. Je využíván také jako rostlina medonosná s hojnou tvorbou nektaru, vysévá se i do blízkosti chovu včel.

Černýš rolní (Melampyrum arvense)

Další poloparazitická, jednoletá rostlina, rozšířená téměř po celé Evropě, kde preferuje vápnité půdy, roste na slunných stráních, ve vinicích i na polích. V Česku se vyskytuje již jen vzácně. Černýš rolní je zařazen v Česku mezi ohrožené druhy.

Dorůstá do výšky až 40 cm, mívá jen slabě, někdy naopak mohutně větvenou lodyhu a vykvétá v kuželovitých klasech od června do srpna.

V minulosti se jednalo o obtížný plevel na polích s obilím, protože semena, zamíchaná mezi obilky pšenice, způsobovala po namletí nahořklou chuť mouky.

Zdroj: sci.muni.cz; brnan.cz; novinky .cz; wikipedia.org

Sdílejte článek
Štítky město trávník traviny kokrhel černýš

Přečtěte si také