Závlahové mísy pod stromy poslouží celé zahradě. Můžete v nich pěstovat i letničky

Prostor pod korunou vzrostlých stromů většinou nebývá příliš vzhledný. Trávník tu moc neprosperuje, množí se tu nanejvýš mechy… Přitom je to místo, které je tolik důležité pro zdraví stromů.

Na vytvoření závlahové mísy se často zapomíná. Vysadíme mladý stromek do výsadbové jámy, chvilku udržujeme bezprostřední okolí stromku čisté a bez plevelů, ale jen to vypadá, že se rostlina dobře ujmula, necháváme místo kolem kmínku pozvolna zarůst.

Proč udržovat pod stromem závlahovou mísu

Závlahová mísa je bezprostřední okolí kmene stromu, které má většinou kruhový tvar a alespoň v mládí stromu by mělo být stejně velké, jako koruna stromu. Pokud tento prostor ponecháme zatravněný, strom nebude dostatečně přijímat živiny. Trávník bude, především mladému stromu, živiny i vláhu ubírat. Nehledě na to, že pokud trávník dosahuje až ke kmeni, pak dochází velmi často k poranění kmene při sekání trávy.

Závlahová mísa u mladých stromů

Jakmile malý stromek vysadíme, výsadbovou jámu bychom měli upravit na jámu závlahovou a měli bychom ji udržovat bez plevelů a travin. Pravidelná zálivka by měla být samozřejmostí.

Závlahová mísa u starších stromů

Prostor kolem starších stromů bychom měli pravidelně, asi dvakrát do roka obrývat, aby se trávník nešířil blíž ke kmeni. Rytí by však mělo být pouze mělké, abychom nepoškodili kořeny stromu. Závlahovou mísu můžeme zasypat přírodním mulčem, jako je štěpka, nebo posekanou trávou. Trávu používáme jen ve slabé vrstvě, aby netlela a nezapáchala. Při každém sekání trávy můžeme vrstvu doplnit.

Závlahové mísy se však mohou stát i dalším prostorem pro pěstování květin, nejlépe letniček, protože potravy pro včely a čmeláky není nikdy dost a rostliny zároveň do jisté míry omezí odpařování vody z povrchu půdy. Můžete vysít rostliny užitečné. Například svazenku nebo hořčici užitečný hmyz přímo miluje a později ji můžete využít jako zelené hnojení. Stejně tak můžeme vysít bobovité rostliny, jako je hrachor vonný, vikev, fazol šarlatový, peluška a lupina bílá, které jsou vynikajícím zdrojem dusíku.

Výbornou variantou je i lichořeřišnice, která zase dokáže k sobě nalákat mšice, které jí dají přednost před ostatními rostlinami. Napadenou lichořeřišnici je potřeba odstranit a zlikvidovat.

Zdroj: https://kvetoucizahrada.cz/tag/zavlahove-misy-pod-stromy/; https://www.magazinzahrada.cz/neobycejne-zavlahove-misy-pod-stromy/


Přečtěte si také