12. září 2022 14:00

Simona Sedláčková

Babočka bodláková se chystá na dlouhý let za sluncem. Znáte tažné motýly?

Tažní ptáci, kteří s nastupujícím podzimem odlétají do teplých krajin, nikoho nepřekvapí, ale věděli jste, že v naší přírodě se vyskytují i tažní motýli? Nejznámější z motýlů, kteří každoročně podnikají dlouhý let za teplem, je babočka bodláková, ale jsou i další.

Středoevropské podnebí neumožňuje některým motýlům, aby mohli v klidu naklást svá vajíčka a dočkat se tak nové generace. Proto se chovají podobně jako tažní ptáci, a stejně jako oni se vydávají na vysilující cestu za sluncem a teplem. Mezi naše tažné motýly patří především hojná babočka bodláková, ale také babočka admirál. Z nočních motýlů jsou tažní také lišaj svlačcový nebo oblíbená dlouhozobka svízelová.

Babočka bodláková (Vanesa cardui)

Babočka bodláková patří mezi velmi početné motýly a je rozšířena téměř po celém světě, samozřejmě s výjimkou nejchladnějších území a také Jižní Ameriky. I v naší přírodě ji můžete běžně potkat na loukách, polích i v zahradách, nejčastěji od pozdního jara, od května do konce září až října, v závislosti na počasí. Na podzim se pak část populace baboček bodlákových vydává na dlouhou cestu do teplých krajin, protože dospělci ani jejich vajíčka by středoevropskou zimu nepřežili. Motýli vystoupají do 300 až 500 m a nechají se unášet vzdušnými proudy, aby rychlostí až 100 km/hodinu přelétly Alpy a dorazili do svého cíle, do severní Afriky.

Na začátku dalšího roku, se pak babočky bodlákové vydají na zpáteční cestu, usadí se v jižní Evropě, ve Středomoří, kde dojde k jejich rozmnožování. Samičky kladou vajíčka na bodláky nebo na kopřivy, z vajíček se vylíhnou chlupaté housenky. Ty se později zakuklí a z kukel se vylíhnou noví motýli. Teprve tato generace dorazí až k nám.

Druhá část baboček bodlákových u nás na podzim zůstává, a proto je můžete v zahradách i na lukách potkávat třeba i v listopadu, pokud to teplejší počasí dovolí. Zimu však nepřežijí.

Jak poznáte babočku bodlákovou

Jedná se o denní motýly s rozpětím křídel asi 50–80 mm. Sameček i samička jsou si velmi podobní. Babočka bodláková má pestré zbarvení křídel, v němž převládá barva oranžová a černá, doplněné bílými skvrnami. Tělo mají ochlupené, pískově žluté až černé. Četnost těchto motýlů u nás v jednotlivých letech klesá a zase stoupá v závislosti na počasí.

Zdroj: https://www.priroda.cz/clanky.php?detail=2534; https://www.nkz.cz/praxe/ekologie-priroda/kde-jak-u-nas-prezimuji-motyli-kteri-jsou; https://cs.wikipedia.org/wiki/Babo%C4%8Dka_bodl%C3%A1kov%C3%A1

Sdílejte článek
Štítky jaro vejce motýl podzim motýli babočka Severní Afrika Babočka bodláková (Vanesa cardui) tažní

Přečtěte si také