Bydlení

24. prosince 2016 10:00

redakce Prima Zoom

První vánoční stromky se na Vánoce prostě snědly

Zdobení vánočního stromku není dávný, pohanský zvyk, ale poměrně nový výmysl okoukaný z domácností bohatých měšťanů. Vánoční stromečky se zdobily perníčky a dalšími pochutinami.

Etnologové mají jasno. Zdobení vánočního stromku není dávný, pohanský zvyk, ale poměrně nový výmysl okoukaný z domácností bohatých měšťanů. Začaly se objevovat jako společenský symbol v patnáctém a šestnáctém století, kdy se veřejně vystavovaly stromy na náměstí. Podle etnografky Bohunky Krámské ze Severočeského muzea v Liberci je stavěly různé cechy, ozdobily je perníčky, ovocem a dalšími poživatinami.

O český vynález ale zřejmě nejde. „Do Českého prostředí proniká vánoční stromeček velice pomalu, protože je sice evangelický, ale byl německý... I s tou vánoční ozdobou to bylo podobné,“ vysvětluje doktor Petr Nový z jabloneckého Muzea skla a bižuterie.

Prvním vánočním stromečkům se říkalo fressbaum, což znamená něco jako ožírací stromek. Byly ověšeny dobrotami pro děti obchodníků, které mohly na konci adventu ten stromeček do slova a do písmene spořádat.“ Tato tradice byla ale pro české obroditele nepřijatelná a proti stromečku i vánočním ozdobám brojili. Přesto se postupem času stal ozdobený vánoční stromeček součástí české vánoční tradice.

Vánoční stromek je novodobý výmysl bohaté městské vrstvy

Současní historici se tak prakticky shodují se sto let starými závěry kulturního historika a etnografa Dr. Čeňka Zíbrta, podle něhož obyčej s vánočním stromkem není lidový ani slovanský. „Obyčej nejdříve ve městech se objevoval a z nich pak ponenáhlu se šířil po venkově a tu zase nejdříve z příčiny snadno vysvětlitelné strojívaly vánoční stromek rodiny zámožné, u nichž prostý lid obyčej vídal a pak snažil se jej napodobiti,“ píše Zíbrt.

Prvorepublikový kulturolog Zíbrt nechtěl o údajném původu tradice vánočního stromku v pohanských zvycích ani slyšet. „Mlhovinu dohadů, třeba důvtipně zosnovaných, rozplaší historická svědectví nadobro,“ tvrdil vzdělanec, který ovšem oproti soudobým studiím tradici stromku o několik století omladil.

„K vánočním obyčejům a obřadům původu prastarého přidružil se teprve ve století 19. obyčej z brusu nový, v dobách starších docela neznámý: vánoční stromek“, píše doslova ve sborníku Český Lid XII. z roku 1903. Strojení vánočního stromku Zíbrt vysvětluje „milým a půvabným zjevem vhodně se družícím k náladě tichých vánočních hodů, dojímajících i člověka otrlého tajuplným kouzlem.“

(dah)

Mohlo by vás zajímat:

Sdílejte článek
Štítky strom tradice Vánoce advent vánoční stromek Severočeské muzeum v Liberci Petr Nový Čeněk Zíbrt

Přečtěte si také