Výlety

4. srpna 2023 06:00

Lenka Valjentová

Tip na výlet: Objevte vzkříšenou krásu vrchnostenské zahrady na hradě Pernštejn

Pohádkový hrad Pernštejn stojí na skalním ostrohu nad malebným údolím řeky Svratky obklopen krásnou přírodou Českomoravské vrchoviny. Pod jeho hradbami je jedinečný komplex vrchnostenských zahrad, které se díky kompletní rekonstrukci vrátily do své vrcholné podoby z počátku 19. století, kdy patřily mezi patnáct nejvýznamnějších zahrad na Moravě a ve Slezsku. Objevte jejich znovuzrozenou krásu.

Pernštejn je bezpochyby jedním z nejznámějších, nejvýznamnějších a nejlépe dochovaných hradů u nás. Po dlouhá desetiletí ale zůstávaly opomíjené přilehlé zahrady a park. V roce 2021 se po třech letech namáhavé práce kompletní revitalizace znovu otevřely veřejnosti.

Obnovená pernštejnská zahrada na jihozápadním hradním svahu je jedinečným souborem zahradních stylů v netradičním horském terénu. Rozsáhlá revitalizace se dotkla celého areálu, tedy i lesoparku a architektonických prvků. Obnovily se rozsáhlé sítě cest, vyrovnávací schodiště, vyhlídkové rondely a terasy, ale také bazény s fontánou a všechny sochy.

Vznik pernštejnské zahrady

Okrasné zahrady pod Pernštejnem založil na počátku 18. století tehdejší majitel panství baron František Stockhammer, ale vrcholné parkové úpravy se dočkaly až na konci století pod taktovkou nového majitele barona Ignáce Schröffela. Ten pozůstatky barokní zahrady začlenil do sentimentálního krajinářského parku, který rozšířil po celém jižním svahu a doplnil drobnými stavbami (např. poustevna, čínský pavilon, turecké lázně, obelisk, vodopád aj.). Podle dobových požadavků měly vzbuzovat v návštěvníkovi citová pohnutí a symbolická poselství. Inspirací mu byly tzv. anglo-čínské zahrady zakládané ve druhé polovině 18. století ve francouzském prostředí. Vybrané partie nechal baron osazovat různými domácími odrůdami ovocných stromů sesazovaných do obrazců, údajně jich tu rostlo téměř 600. Ve sklenících se pěstovalo zase mnoho druhů exotických rostlin včetně ananasů.

Perly zahrad pod Pernštejnem

  • Obdivovat můžete třeba čínský pavilon ve tvaru osmistěnu s exotickou výmalbou, který se využíval k odpočinku během podávání čínského čaje.
  • Obnovy se dočkala také tzv. Komtesčina zahrádka na severovýchodní straně nad lesoparkem se dvěma altány
  • Dominantou zahrady je obelisk, nazývaný též pyramida, umístěný v jejím pomyslném středu. Když v roce 1805 baron Ignác Schröffel zemřel, tehdy se budovaný obelisk doplněný o čtyři alegorické reliéfy oslavující jeho život stal i jeho památníkem.
  • Rok po otci zemřel ve věku 36 let syn František a jeho kenotaf – sousoší truchlící vdovy doprovázené dvěma dcerkami před portálem brány do podsvětí umístěné v nejdramatičtější a nejromantičtější pasáži – je významným prvkem architektonického vybavení pernštejnské zahrady.
  • Poustevny bývaly místem, kde bylo možné oddávat se samotě a meditaci, postupně však ztratily svůj duchovní rozměr a sloužily spíše k pobavení a rozptýlení. Pernštejnská prostá kamenná stavba (původně se zvonicí) kontrastovala s interiérem, vybaveným jako salon. Atraktivitu místa zvyšovala mechanická dřevěná figurína poustevníka.

Vstup do zahrady

Vrchnostenskou zahradu po Pernštejnem můžete projít v rámci nového prohlídkového okruhu, který je v létě otevřen od úterý do neděle od 10:00 do 17:00 hodin.

Vstup do areálu je po zaplacení vstupného ze třetího nádvoří přes Schröffelovu zahrádku a po sestoupení schodištěm se východem vlevo dostanete do lesní části, východem vpravo zase do formální části zahrady. Ven z areálu můžete vyjít ve spodní části nedaleko parkoviště, nebo se budete muset vrátit zpět ke vstupu. Žádná cesta v zahradě není slepá a existují desítky variant, jak ji projít. Je tedy čistě na vás, jaký směr zvolíte.

Pokud si budete chtít prohlédnout celou zahradu, myslete na to, že terén je obtížný, a proto se nedoporučuje vstup s kočárky. Do zahrad nesmí zvířata a v případě bouřek nebo silného větru jsou prohlídky z bezpečnostních důvodů zrušeny.

Cesty do krajin ticha

Vedle vstupu si můžete před samotnou prohlídkou projít také expozici Cesty do krajin ticha, v rámci které se dozvíte vše o historii vrchnostenské zahrady a fenoménu anglo-čínských zahrad, nebo si prohlédnout originály soch významného sochaře Ondřeje Schweigla, které se původně nacházely v zahradě pod Pernštejnem. Vstup do expozice je součástí vstupného do areálu hradu.

Zdroje. korunavysociny.cz, hrad-pernstejn.cz

Sdílejte článek

Přečtěte si také