Trojská kotlina a Císařský ostrov v Praze se změní, vzniknou nové ostrovy a pláže

Trojská kotlina s Císařským ostrovem se postupně promění – cílem je ochrana před povodněmi, zachování vzácné přírodní lokality i vznik míst pro sport a odpočinek v okolí řeky. Jde totiž o jedno z nejcennějších a největších přírodních pražských území,

Trojská kotlina, v níž leží o oblíbený Císařský ostrov, má obrovský rekreační potenciál. Jedno z nejcennějších a největších přírodních pražských území, které částečně navazuje na Stromovku, čeká proměna.

Břehy Vltavy budou upraveny do stavu, v jakém se nacházely zhruba před sto lety. Revitalizace Císařského ostrova se opírá o návrh mezioborového autorského týmu ve složení architekt Petr Pelčák, krajinářská architektka Eva Wagnerová, dopravní inženýr Václav Malina a vodohospodářský inženýr Miloslav Šindlar, který zvítězil v soutěžním workshopu v roce 2015.

Teď chystané změny představuje venkovní výstava Dotkni se řeky, za kterou stojí 
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). V pěti zastaveních představuje minulost, přítomnost i budoucnost tohoto území.

První krok k trvalé proměně ukazuje rychlá úprava před Trojským zámkem, kde místo parkoviště vznikl výtvarně pojatý a pobytový vstup k zámku.

Prvním projektem a zastavením výstavy je protipovodňová ochrana zoologické zahrady a Trojského nábřeží. Cílem je zachovat a podpořit přírodu tak, aby byla ochráněna místní vzácná populace užovek, a zároveň zpříjemnit nábřeží i pro návštěvníky. Díky odstranění dnešního valu se rozšíří cyklostezka a vzniknou nové pěšiny. Protipovodňová zeď neslouží jen k ochraně, ale nabídne také nové pohledy na výběhy šelem do zoo.

Výsledkem změn by měly být i přístupnější vltavské břehy. Vzniknou zde nová schodiště, terasy i pěšiny. Zdejší přírodní peřeje, v Praze jedinečné, tak budou k vidění i zblízka. Parkoviště před zámkem by se mělo změnit v příjemný prostor pro lidi a vstup do zámecké galerie.

Další část výstavy představuje vznik nových lávek z Bubenečského břehu přes plavební kanál na Císařský ostrov a přes hlavní koryto až do Troji. Přes trojské svahy tato cesta pokračuje dále směrem do Čimického a Ďáblického háje.

Nové pláže, brody a tůně

Třetím velkým projektem je Divoká Vltava. „Projekt vytváří na Císařském ostrově povodňový park – nové rekreační centrum Trojské kotliny se dvěma potoky, brody a tůněmi. Vzniknou zde i nové pláže a místa pro odpočinek i sport na ostrově. Dalším cílem je zlepšení protipovodňové ochrany vytvořením řízeného přelivu přes povodňový park, který chrání ostrov před dalším protržením. Projekt podpoří také přírodu například malým rybím přechodem a novými biotopy, kterými budou rozmanité břehy, ostrovy, ale i samotný park,“ popsala Jana Plamínková, náměstkyně primátora pro životní prostředí.

Rozšíření koryta s novými ostrůvky bude mít pozitivní vliv na snížení hladiny řeky při povodni. Zvýší se tak stávající protipovodňová ochrana Troje, Holešovic i Karlína.

Výstava Dotkni se řeky na pěti zastaveních představuje zmíněné projekty a zároveň nabízí pohled do historie území. Inspiruje se také poezií Vítěslava Nezvala, který v Troji žil. Každé místo výstavy je doplněno o zábavné úkoly pro děti.

Výstava je k vidění až dokonce letošního října. Začíná na nábřeží před Trojským zámkem.

Zdroj: tiskové podklady IPR


Přečtěte si také