Originální architektura v přírodě: Procházka nad lomem, stezka u rybníka, vyhlídka nad skalami

Zapomeňte na to, že originální architekturu najdete jen ve městech nebo vesnicích. Můžete se za ní vydat i na vyhlídky do skal, do lomů nebo k rybníku, jak ukazují některé projekty nominované na letošní Českou cenu za architekturu.

Hlídka na Stráži nad Rokytnicí

Se svým putováním po nové zajímavé architektuře mimo města můžete začít třeba v Rokytnici nad Jizerou, kde díky studiu libereckému Mjölk architekti vyrostly hned čtyři nové originální skalní vyhlídky nazývané dohromady Hlídka na Stráži podle kopce, na kterém všechny stojí.

Jde vlastně o lesopark a vy můžete procházkami  po lese a skalách strávit dlouhé hodiny, během nichž se můžete několikrát pořádně rozhlédnout po krajině. Čeká vás výhled na celé rokytnické údolí, zaujme panorama Lysé hory a Kotle. A v případě dobré viditelnosti dohlédnete až do Pasek a Vysokého nad Jizerou. Pozor, některé vyhlídky vyžadují solidní fyzickou kondici.

Vrch Stráž nebo i Strážník, jak mu říkají místní, byl jedním z míst, odkud se při vpádu nepřátelských vojsk posílaly za pomoci ohně signály o nepříteli překračujícím hranici naší země. Kouřový signál pak přejímaly další hlídky na Kozákově a hlouběji v Čechách. Dnes už ohně na okolních kopcích naštěstí nehoří. Rokytnice nad Jizerou má nové hlídače. Na město dohlížejí na skalách Strážníku čtyři patroni z erbu symbolizující čtyři vesnice, které se v dávných časech spojily v město Rokytnice – Liška, Medvěd, Ovce a Horník – Hlídka na Stráži, představili architekti svůj projekt.

Naučná stezka kolem rybníka Olšina

Tady si přestanete myslet, že co naučná stezka, to nuda. Tahle je unikátní svým pojetím, navíc vede neporušenou přírodou okolo rozlehlého rybníku Olšina kousek severně od vodní nádrže Lipno.

Architekti z pražského Studia Reaktor zvolili co možná nejvíce přírodní materiály, jako je dřevo, dřevěná štěpka a částečně také kov. Stezka je vybudována ručním nářadím, bez použití těžké techniky.

Stezka návštěvníkům nabízí rozmanitý terén, čekají je pěšiny, suché lesní cestičky, rašeliniště a mokřady, rákosí i přechod přes vodu. Pěšiny v sušších částech okruhu jsou vysypané dřevěnou štěpkou, místy zpevněné ještě větvemi položenými na zem.

Konstrukci stezky v mokřadech tvoří většinou dřevěné chodníky z dubových fošen na pražcích a podélných nosnících tak, aby nijak nebránily fungování vodního ekosystému. Dominantou okruhu je most přes přes přítoční nivu s pláštěm z větví a kmenů.

Naučná stezka má osm okruhů podle typu prostředí, nechybí dělicí „totemy“, infopanely a další naučné prvky, které vyprávějí příběhy místní fauny a flóry.

Procházka nad lomem v Horní Bečvě

Vyhlídka na bývalém lomu se nachází v CHKO Beskydy v obci Horní Bečva. Zadání pro studio Henkai architekti bylo jasné - zpřístupnit vrcholové partie kopce pro pěší. Navrhli proto síť nových pěších tras, které přirozeně pracují se stávajícím terénem. Svahy a vrcholek kopce jsou nyní dostupné třemi vyhlídkovými stezkami, které propojují hlavní místa výhledů a vytvářejí novou okružní síť cest.

Mírnější trasa vede nově vysázeným lesem se směsicí místních druhů dřevin. V místě sedla pod skalnatým vrcholkem návštěvníci vystoupají na malou vyhlídkovou piknikovou platformu. Vyhlídková plošina je vymezena od okolí nízkými suchými zídkami (základy domu), slouží k posezení a vyhlídce do údolí Bečvy přes přehradní nádrž.

Strmější trasa vede kousek za korunou lomu a ani zde nechybí kovová vyhlídková lávka.

Cílem je vrcholová část kopce. Z dramatického terénu zde vyrůstají tři vyhlídkové objekty, tři subtilní prázdné krychle.

Jsou jen jakýmsi architekturou vymezeným volným prostorem, který má vybízet k zastavení a spočinutí uprostřed lesa. Hlavní vyhlídka je umístěna přímo na vrcholu a umožňuje výhled přes lomovou stěnu do okolní krajiny luk a strání. Zbylé dva vyhlídkové body jsou zamýšleny jako místa pro pobyt, zamyšlení a posezení při pohledu do interiéru lesa.

Pro vybudování zpevněných a nezpevněných stezek a opěrných zídek byl použit jako hlavní stavební materiál kámen a šotolina přímo z lomu

Mjölk architekti už před pár lety zaujali rozhlednou Špička nad Tanvaldem

Zdroj: autorský text na základě podkladů České ceny za architekturu, https://www.hlidkanastrazi.cz/

Sdílejte článek

Přečtěte si také