Zahrada

19. července 2020 08:00

Simona Sedláčková

V Česku roste 19 druhů jetele. Který odpuzuje bělásky a proč je jetel ideální na zelené hnojení?

Bylinu s trojčetnými, někdy i vícečetnými listy a hlávkovitým květenstvím zná každé malé dítě. Jetel patří mezi nejběžnější rostliny, ale vyznáte se v nich doopravdy? Nejsou to jen známé trojlístky nebo méně časté čtyřlístky s růžovými nebo bílými hlavičkami květů. Jsou mezi nimi i rostliny s květy výjimečně voňavými nebo s květy žlutými či zářivě karmínovými, které v době květu na polích dokážou pobláznit hodně fotografů.

Jetel patří mezi zemědělské plodiny. Pěstuje se jako hodnotná pícnina, ale využívá se i jako zelené hnojení, protože stejně jako jiné bobovité rostliny má na kořenech bakterie, které na sebe vážou vzdušný dusík.

Jetele rostou jako jednoleté i vytrvalé, plazivé, vystoupavé nebo přímé byliny. Na první pohled je poznáte podle trojčetných, někdy i dlanitě složených listů. Květy jsou až překvapivě různorodé, zdaleka to nejsou jen známá, hlávkovitě uspořádaná květenství. Jetel je rozšířený především vmírném pásu, vEvropě, Asii, Severní Americe, a dokonce i vjižní a východní Africe.

U nás roste asi 19 druhů, nejčastěji jsou to jetel plazivý (Trifolium repens) a jetel luční (Trifolium pratense). Na zahradách, především ve směsích letničekpro užitečný hmyz, bývá často pěstován jetel zvrácený(Trifolium resupinatum) a jako skvělá rostlina na zelené hnojeníse využívá jetel inkarnát(Trifolium incarnatum).

Vnaší přírodě můžete potkat i žlutě kvetoucí druhy, jetel ladní(Trifolium campestre), jetel pochybný(Trifolium dubium) nebo jetel zlatý(Trifolium aureum). U našich jižních sousedů, vAlpách, můžete vidět jetel alpský (Trifolium alpinum).

Jetel plazivý (Trifolium repens)

Běžný druh jetele splazivými oddenky, většinou bíle kvetoucí. Nejvyužívanější krmný jetel, který se pěstuje téměř po celém světě. Je také významnou medonosnou trvalkou, které prospívá občasné sečení i spásání zvěří. Pěstuje se jako součást travních porostů. Kvete od května do října.

Jetel luční (Trifolium pratense)

Častá bylina, kterou můžete vidět na lukách i na pastvinách. Dorůstá do výšky až 1 m, má ve spodní části trojčetné, vhorní části lodyhy přisedlé listy stypickým bílým půlměsícem. Vytváří hlávkovité květy, které pilně opylují čmeláci a motýli, tedy hmyz sdlouhým sosákem. Vykvétá od května do října.

Jetel inkarnát(Trifolium incarnatum)

Jednoletá až dvouletá bylina svýrazně karmínovou barvou květu. Roste do výšky 20–50 cm a květenství je uspořádáno ve válcovité hlávky. Pěstuje se jako zelené hnojení a má tu skvělou vlastnost, že odpuzuje běláska zelného.

Jetel zvrácený(Trifolium resupinatum)

Pochází sice zMalé Asie, ale dnes se vyskytuje vcelé Evropě. Pěstuje se často ve směsích sjinými rostlinami, je oblíbený u čmeláků a oproti jiným druhům jetelů nádherně a výrazně voní.

Jetel bílý jenedílnou součástí kvetoucích luk, kde ho hojně vyhledávají čmeláci


Přečtěte si také