Okrotice, prstnatec a kruštík jsou zemní orchideje, které můžete právě teď potkat v přírodě

Když se řekne orchidej, většina z nás si nejčastěji představí cizokrajné krásky, které rostou a krásně kvetou v korunách exotických stromů. I v naší přírodě však najdeme květiny z čeledi vstavačovitých, tedy orchidejí. Jen k nim nemusíme vzhlížet do korun stromů, ale naopak se k nim budeme muset sklonit. Pěkně až k zemi.

VČesku roste mnohem více orchidejí, než si většina lidí myslí. Najdeme u nás zástupce asi 24 rodů zčeledi vstavačovitých (Orchidaceae). Většina znich patří mezi více či méně ohrožené druhy.

Okrotice červená (Cephalanthera rubra)

Vytrvalá, 20-50 cm vysoká rostlina sesovitě prohnutou lodyhou a kopinatými listy, které se směrem nahoru zmenšují. Vykvétá během června a července, klasovitým květenstvím, složeným zjednotlivých růžových květů.

Okrotici červenou najdete ve světlých, bukových, dubových nebo smíšených lesích, na vápenitých půdách avteplejších oblastech. Vyhledávávýhřevná místa, ale vpolostínu.

Vkvětech okrotice sice chybí nektar, ale i tak je vyhledávají včely rodu dřevobytka.

Prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii)

Vytrvalá, 20-90 cm vysoká bylina, se vzpřímenou lodyhou a listy soválnými skvrnami, které rostou ve spodní části lodyhy. Vrchol lodyhy nese husté, válcovité květenství, složené ztmavě fialových, vzácněji i bílých květů.

Prstnatec patří mezi naše nejběžnější orchideje, které můžete potkat ve smíšených i jehličnatých lesích a na lesních lukách.

Kruštík širokolistý (Epipactis helleborine)

Vytrvalá, 30-100 cm vysoká rostlina, se silnou lysou lodyhou a listy ve spodní části široce vejčitými, nahoře kopinatými. Vykvétá od června do září vdubových, bukových a smíšených lesích, na lesních pasekách a na okrajích lesů, vnížinách i vhorských oblastech. Daří se mu na živinami bohatých, vápnitých i nevápnitých půdách. Květy jsou netradičně zelené až zelenofialové.

Poznejte i další orchideje, se kterými se můžete setkat vnaší přírodě:


Přečtěte si také